Mimořádná splátky hypotéky je taková, kterou zaplatíte navíc mimo pořadí plánovaných splátek.

Obvykle jsou s ní spojené nezbytné administrativní poplatky. V některých případech je ale ze zákona zcela zdarma. Konkrétně je to:

  • 1 měsíc před výročím podpisu úvěrové smlouvy, kdy můžete mimořádně splatit až 25 % z celkové výše hypotéky;
  • 3 měsíce před koncem stávající fixace hypotéky, kdy můžete úvěr zdarma zcela doplatit;
  • při úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invaliditě některého z dlužníků, kdy můžete hypotéku opět zcela doplatit.

Záleží ale také na době uzavření smlouvy, případně refixování či refinancování hypotéky.

Mimořádné splátky hypotéky jsou totiž zdarma jen u půjček, které jste získali, refixovali nebo refinancovali po 1. prosinci 2016.

Od té doby totiž platí novela zákona o spotřebitelském úvěru. A právě ta omezila výši poplatků, které smějí poskytovatelé požadovat.

U starších úvěrů se s poplatky za mimořádnou splátku hypotéky stále setkáte. Jejich výše pak závisí na podmínkách vaší smlouvy.