V pojišťovnictví a finančnictví se jedná o určitý druh penalizace. Malus je opakem bonusu. Zatímco bonus představuje zvýhodnění po určité době co jezdíte bez nehod, tak malus je přesný opak. Pokud často bouráte, budete pojišťovnou „penalizováni“. Jako první se malus odečítá od bonusu, pokud dojde k pojistné události.

Většinou se pak odečítá 5% až 15% z bonusu, vždy záleží na podmínkách dané smlouvy. Malus se vztahuje k pojistníkovi, který je uveden v pojistné smlouvě. Ve stručnosti to znamená, že pokud často bouráte, zvýší se Vám celková cena za povinné ručení.