Mimořádné pojistné je dodatečný poplatek k běžné pojistné smlouvě, který je účtován v případě, že pojištěný případ nastane v období, kdy pojišťovna nebyla schopna přijmout standardní pojistné platby z důvodu mimořádných okolností, jako jsou např. povodně, zemětřesení, války atd.

Například u životního pojištění je to částka zaslána nad rámec běžného pojistného, kdy se daný přeplatek vkládá do investiční části a klienti pak investují do jimi zvolených podílových (investičních) fondů.