Bankéř předkládá klientovi smlouvu o úvěru k podpisu

Zamítnutí žádosti o půjčku je vždy velkým zklamáním. Většina z nás totiž o úvěr žádá v situaci, kdy peníze opravdu nutně potřebujeme k financování důležitých výdajů. Někdy je zamítnutí založeno na vážných důvodech, jako je podezření poskytovatele, že nebudeme schopni půjčku splácet. Jindy se však jedná o drobnéformální chyby.

V následujícím seznamu najdete nejčastější důvody, proč banky žádosti o úvěr zamítají.  Poradíme vám také, jak postupovat, když vás podobná situace potká.

1) Nedostatečná bonita

Každý žadatel o půjčku musí projít procesem hodnocení své úvěruschopnosti (bonity). Tento proces, který je ze zákona povinný, se nazývá scoring. Pokud poskytovatel půjčky nezkontroluje schopnost klienta splácet, půjčka by mohla být v případě soudního řízení prohlášena za neplatnou.

Jedním z nejčastějších důvodů, proč banky zamítají žádosti o půjčky, jsou nízké příjmy a vysoké výdaje žadatele a jeho domácnosti. Banky nerady vidí především nepravidelné a nezaručené příjmy.

Špatně působí také nesoulad mezi příjmy a výdaji, kdy žadatel věnuje příliš mnoho prostředků na neodkladné výdaje a není schopen udržet si dostatečné finanční prostředky na splácení půjčky.

Příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmu nebo určitých typů důchodů jsou obecně považovány za základní příjmy, které banky berou v potaz.

Naopak příjmy z brigád na DPP nebo z rozjíždějícího se podnikání nejsou pro banky dostatečně zaručené, proto nemohou být považovány za pravidelné příjmy. Pokud vaše příjmy spadají do této skupiny, musíte být připraveni na to, že získání půjčky pro vás bude vždycky složité.

Důležité faktory, které ovlivňují bonitu žadatele:

  • věk a počet osob v domácnosti,
  • výše příjmů,
  • finanční historie,
  • typ pracovní smlouvy (na dobu určitou či neurčitou),
  • záznamy v registrech dlužníků,
  • aktuální závazky (dluhy),
  • majetek žadatele,
  • pohyby na bankovním účtu žadatele.

Záleží i na typu pracovní smlouvy

Při hodnocení žádosti o úvěr bude věřitele zajímat profese žadatele a také jeho pracovní smlouva.

Pokud má žadatel smlouvu na dobu určitou, může to být překážkou pro schválení žádosti o úvěr. Pokud je navrhovaná doba splatnosti delší než doba sjednaná v pracovní smlouvě, poskytovatel může žádost zamítnout.

Pro získání půjčky je vždy nutné mít pravidelný příjem. Banky a nebankovní společnosti obvykle neakceptují smlouvy jako je DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o provedení činnosti).

Automatické zamítnutí úvěru může nastat, pokud se žadatel nachází ve výpovědní či zkušební lhůtě – a nemá tedy záruku pravidelného příjmu ze zaměstnání.

2) Negativní záznam v registru dlužníků

Vaše platební morálka je důležitým faktorem pro poskytování půjček – banky a nebankovní společnosti si totiž většinou kontrolují záznamy v registrech dlužníků. Pokud splácíte některý závazek až po splatnosti, objeví se o tom v registrech negativní záznam.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) ukládá vaši finanční historii u nebankovních společností po dobu šesti měsíců od splacení posledního závazku. V NRKI jsou také uvedeny informace o tom, kolik nebankovních půjček čerpáte v době, kdy žádáte o nový úvěr.

Existují i další registry – například SOLUS, kde se zaznamenávají pozdní platby faktur za elektřinu, telefon a další služby. V těchto registrech jsou negativní záznamy uchovávány po dobu několika let.

3) Jste v pracovní neschopnosti

Pracovní neschopnost může představovat významný zásah do rodinného rozpočtu. I v takovém případě však můžete zkusit banku nebo nebankovní společnost požádat o úvěr. Banky totiž ke svým klientům v pracovní neschopnosti přistupují individuálně.

Než tak učiníte, ujasněte si typ své pracovní neschopnosti.

Pokud se jedná o krátkodobou pracovní neschopnost, bude na vaši žádost nahlíženo jinak než v případě, že trvá již delší dobu. V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti bude vaše žádost o úvěr pravděpodobně zamítnuta.

Pokud banka vaši žádost zamítne, můžete se obrátit na nebankovního poskytovatele. Ti bývají při schvalovacím procesu často benevolentnější – zpravidla nevyžadují potvrzení o příjmu od zaměstnavatele a v některých případech ani nenahlížejí do registru dlužníků.

Je však nutné si uvědomit, že vaše příjmy budou v případě pracovní neschopnosti podstatně nižší, což může hrát významnou roli v posouzení vaší bonity a úvěrového skóre.

4) Snažíte se před bankou tajit informace

Nepokoušejte se zatajit pravdu při vyplňování žádosti o půjčku, abyste působili jako bonitnější žadatel. Takový postup zdaleka není úspěšný. Poskytovatel půjčky všechny údaje řádně prověřuje, a to i při online žádosti o půjčku.

Profesionálové, kteří jsou členy registrů dlužníků, mají přístup k mnoha záznamům týkajícím se vaší osoby. O lidech a jejich finanční situaci se navíc v současnosti dá snadno zjistit spousta informací i na dálku.

5) Na vině mohou být i formální chyby

Typicky jde o nesprávně uvedenou kontaktní adresu. Pokud máte trvalou adresu jinde než adresu skutečného bydliště a v žádosti údaje popletete, může to vést k jejímu zamítnutí.

Podobné chyby mohou být například v čísle občanského průkazu, e-mailové adrese, rodném čísle, telefonním čísle a jiných údajích, které musíte uvést v papírové nebo online žádosti. I malá chyba v jakémkoliv z těchto údajů může vést k zamítnutí žádosti – proto je důležité před odesláním všechny údaje pečlivě zkontrolovat.

Pokud vám žádost o půjčku zamítli, nevzdávejte to

Začněte tím, že zjistíte důvod zamítnutí – a objektivně zhodnotíte svou situaci. Jestliže jde o první neúspěšnou žádost, můžete mít více štěstí u jiného poskytovatele.

Pokud máte špatnou bonitu, zvažte menší úvěr, zrušení nevyužívaných kreditních karet nebo kontokorentů. Potřebujete totiž snížit své výdaje a zvýšit příjmy.

Máte-li problém s nevyhovující bonitou dlouhodobě, pokuste se zlepšit si reputaci včasným a pravidelným splácením úvěrů a snížením výdajů. Pokud máte negativní záznamy v registru, vyčkejte až dojde k jejich výmazu. Alternativou může být i partnerská půjčka, kde si můžete půjčit peníze s někým jiným jako spolužadatelem.