Bonita neboli úvěruschopnost označuje schopnost klienta dostát svým závazkům a řádně platit úvěr, o který žádá. S hodnocením bonity se proto setkáte jak u hypotéky, tak u řady dalších půjček.

Právě bonita je jedním z hlavních faktorů, které rozhodují, zda úvěr dostanete a za jakých podmínek.

Čím je vaše bonita lepší, tím větší je šance že úvěr získáte s dobrým úrokem. S horší bonitou úroková sazba naopak roste. Banka tím kompenzuje vyšší riziko.

A pokud vyhodnotí, že vaše bonita není pro danou půjčku dostatečná, žádost zamítne.

Každý poskytovatel hodnotí bonitu jinak. Obvykle vychází zejména z vašich:

  • příjmů,
  • výdajů,
  • úvěrové historie
  • a aktuálních závazků.

Výslednou bonitu ale může ovlivnit také:

  • vaše zaměstnání,
  • dosažené vzdělání
  • nebo například počet dětí.

Bonitu banky posuzují také u firem, kde vychází mimo jiné z analýzy podnikatelských rizik.