Mladý pár sedí na gauči v obývacím pokoji

Novomanželské půjčky, které v minulosti představovaly významný finanční přínos pro mladé páry v bývalém Československu, jsou dnes už jen vzpomínkou starší generace. Za časů socialismu byly tyto půjčky poskytovány za výhodných podmínek, často dokonce bez úroků, zvláště pokud šlo o lákání zaměstnanců do určitých regionů. Tato praxe byla důležitým nástrojem státní podpory pro nově vznikající rodiny.

V současné době se situace změnila. I když manželé mohou samozřejmě získat společnou půjčku, už neexistují konkrétní finanční produkty určené přímo pro novomanžele. Bankovní sektor nabízí standardní osobní půjčky s možností spoludlužnictví. Přesto se v běžné mluvě termín „novomanželská půjčka“ stále udržuje, ačkoliv již není v oficiální praxi používán.

Když o úvěr žádají oba manželé

Hlavní výhodou společného úvěru pro novomanžele je, že spojením příjmů mohou získat výhodnější podmínky či vyšší maximální úvěr. Banky a finanční instituce posuzují schopnost splácet dluh na základě celkových příjmů domácnosti. To znamená, že dva pravidelné příjmy mohou výrazně zvýšit šance na získání úvěru.

Co byste měli zvážit před získáním společného úvěru

Při zvažování společného úvěru je důležité mít na paměti několik klíčových bodů:

  • Finanční stabilita a příjem: Zamyslete se nad tím, zda máte oba stabilní příjem, který umožní bezproblémové splácení úvěru. Zvažte také vaše stávající finanční závazky a to, jak společný úvěr ovlivní vaše celkové finanční plánování.
  • Kreditní historie obou partnerů – vaše kreditní historie může významně ovlivnit podmínky úvěru, včetně úrokové sazby. Pokud jeden z vás má špatnou kreditní historii, může to ztížit získání úvěru nebo vést k méně výhodným podmínkám.
  • Účel a typ úvěru – jasné definování, na co chcete úvěr použít, je klíčové. Ať už je to pro koupi auta nebo domu či čehokoliv jiného, měli byste mít jasnou představu o tom, jaký vám úvěr pomůže dosáhnout vašich společných cílů.
  • Podmínky úvěru – důkladně prostudujte podmínky úvěru, včetně úrokové sazby, doby splatnosti, měsíčních splátek a případných poplatků. Zaměřte se také na výsledné RPSN.

Jednotlivé možnosti půjček

Spotřebitelský úvěr pro novomanžele

Při zvažování spotřebitelského úvěru je důležité si uvědomit, že existují různé možnosti, jak o ni požádat, a každá z nich má své specifika. Jednou z možností je zažádat o půjčku samostatně, což může být vhodné v případě, kdy chcete mít plnou kontrolu nad finančním závazkem a odpovědnost za něj. Na druhou stranu v manželství můžete o půjčku požádat samozřejmě i společně s partnerem. U vyšších úvěrů to může dokonce banka vyžadovat.

Společná žádost o půjčku může být výhodná z několika důvodů. Především, když oba manželé mají příjem, ať už z práce nebo podnikání, je pravděpodobné, že jako spoludlužníci budou schopni dosáhnout na vyšší částku půjčky, než kdyby o ni žádal jen jeden z nich. To může být užitečné, pokud potřebujete větší finanční prostředky.

Pokud si berete půjčku samostatně je vždy vhodné, aby manželé o takovém kroku spolu otevřeně hovořili a vzájemně se informovali o svých finančních závazcích. Banky totiž k informování či nutnost spolužadatelství druhého z manželů přistupují individuálně. Některé ho chtějí vždy, jiné od určité výše úvěru.

Hypoteční úvěr pro novomanžele

Pokud nemáte v manželství zúžené či zrušené společné jmění manželů (SJM), tak na rozdíl od spotřebitelského úvěru, musíte o hypotéku žádat společně. Hypotéka nabízí fixní úrokové sazby a dlouhodobou splatnost, což činí měsíční splátky snesitelnější, ale samozřejmě závisí na výšce úvěru. Klíčovým požadavkem pro jeho získání je mít určitý počáteční vklad a dobrou finanční historii obou manželů (nesmí mít například opožděné nebo nesplacené půjčky). Společná žádost o hypoteční úvěr také často zlepšuje podmínky úvěru, díky kombinovaným příjmům a finanční stabilitě manželů. Nicméně, s hypotečním úvěrem je spojena značná finanční zodpovědnost a dlouhodobý závazek, což vyžaduje pečlivé plánování a uvážlivost při rozhodování o výši půjčené částky.

Další možnosti půjčky pro novomanžele:

Novomanželská půjčka může být velkým krokem, který může ovlivnit vaše společné finanční cesty, a proto by měla být přijata s rozvahou a vzájemným porozuměním. Než podniknete jakékoliv kroky, je dobré se poradit s finančním poradcem, který vám pomůže pochopit všechny aspekty půjčky a pomůže vám najít řešení, které bude nejlepší pro vaši konkrétní situaci. Pokud se rozhodnete vzít si půjčku sami na sebe je vždy dobré o záměru informovovat také druhého z manželů.