Hromada mincí s růstovým grafem

NN Group, do které v ČR patří NN Životní pojišťovna a NN Penzijní společnost, ve své tiskové zprávě zveřejnila výsledky za rok 2021. Že šlo pro ni o opravdu úspěšný rok, dokazuje hned několik čísel.

Celková provozní tvorba kapitálu za rok 2021 činila 1,584 miliardy eur, což je nárůst oproti 993 milionům eur v roce 2020. Provozní výsledek za druhé pololetí roku 2021 dosáhl 917 milionů eur ve srovnání s 963 miliony eur v předchozím roce. Celkový provozní výsledek za rok 2021 dosáhl 2,036 miliardy eur, což je nárůst o 7,8 % ve srovnání s rokem 2020.

Čistý výsledek se zvýšil z 1,317 miliardy eur ve druhé polovině roku 2020 na 1,864 miliardy eur. Celkový čistý výsledek za rok 2021 dosáhl 3,278 miliardy eur ve srovnání s 1,904 miliardou eur v roce 2020.

Dařilo se hypotékám i penzijním produktům

Hodnota nového obchodu (VNB) ve druhé polovině roku 2021 dosáhla 186 milionů eur, což představuje nárůst o 29,2 % ve srovnání s druhou polovinou roku 2020. Tento růst je odrazem vyšších prodejů, lepších marží v japonské životní pojišťovně a vyššího prodeje v rámci Insurance Europe.

NN Bank a Woonnu zaznamenaly rekordní objem nových hypoték ve výši 9,9 miliardy eur v roce 2021.

Hodnota aktiv penzijních produktů nového typu spravovaných nizozemskou životní pojišťovnou se ke konci června 2021 zvýšila z 27,4 miliardy eur na 29,9 miliardy eur. Tento nárůst je výsledkem růstu trhu a zvýšeného přílivu spravovaných prostředků.

Podíl správních aktiv, která zohledňují environmentální, sociální a správní faktory (ESG), dosáhl u NN Group 91 %. Společnost si stanovila průběžné cíle, které posilují její ambice v oblasti dosažení nulových čistých emisí jak při svých investicích, tak v rámci obchodní činnosti.

Také zákaznická spokojenost se zlepšila – pět podniků dosáhlo nadprůměrné hodnoty v metrice NPS.

Divize Insurance Europe: růst táhly vyšší poplatky

Provozní tvorba kapitálu zůstala téměř neměnná a dosáhla částky 137 milionů eur. Tento výsledek je důsledkem vyšších poplatků z výnosů ze spoření na penzi v Rumunsku, Polsku a na Slovensku, které částečně vyrovnala jednorázová položka v Řecku.

Hodnota nového obchodu vzrostla ve druhé polovině roku 2021 na 115 milionů eur, což představuje nárůst o 16,5 % ve srovnání s druhou polovinou roku 2020. Tento nárůst je výsledkem opatření v oblasti prodeje a lepšího mixu životního pojištění. Provozní výsledek zůstal také víceméně stabilní a dosáhl částky 154 milionů eur.

Pokud se podíváme na čísla za celý rok, hodnota nového obchodu vzrostla na 250 milionů eur, což představuje meziroční nárůst o 36,7 %. Tento růst je důsledkem opatření v oblasti řízení prodeje, která se týkají objemu a složení obchodů, a oživení prodeje po covidových omezeních z roku 2020.

Provozní výsledek hospodaření za celý rok 2021 se zvýšil na 315 milionů eur oproti 285 milionům eur v roce 2020. Tento růst je způsoben vyššími poplatky za životní pojištění a penzijní spoření v celém regionu, které však částečně vyrovnávají vyšší administrativní náklady.

Akcionáři NN oslavují

Skupina NN vykázala robustní rozvahu a atraktivní kapitálové výnosy pro akcionáře. Kapitálový ukazatel Solvency II dosáhl k 30. červnu 2021 hodnoty 213 %, což představuje nárůst oproti loňskému roku. Tento růst je převážně výsledkem provozní tvorby kapitálu a příznivých tržních vlivů.

Navrhovaná konečná dividenda za rok 2021 činí 1,56 eura na kmenovou akcii, což odpovídá celkové dividendě ve výši 2,49 eura na kmenovou akcii, což je o 7 % vyšší než v předchozím roce. Hotovostní pozice holdingu se také zvýšila, a to díky kapitálovým tokům a výnosům z emise prioritního dluhu. Skupina oznámila také nové programy zpětného odkupu akcií v hodnotě jedné miliardy eur.

Skupina odolala pandemii, teď změní firemní portfolio

Generální ředitel NN Group, Davida Knibbeho, k výsledkům řekl: „Ve druhé polovině roku 2021 jsme navázali na dobré předchozí obchodní a finanční výsledky. I nadále byli ve středu pozornosti naši zákazníci, jimž jsme se snažili vyjít vstříc a nabízet řešení, která vytvářejí dlouhodobou hodnotu, a to zejména v této nejisté době. Pandemie covidu-19 vstoupila do svého druhého roku a nadále dominovala našemu každodennímu životu. Vytváří tlak na míru nemocnosti a pracovní neschopnosti, a proto je naše úsilí o podporu a opětovné začlenění klientů ještě významnější.

Světová ekonomika se loni výrazně odrazila od prudkého poklesu z roku 2021, ale finanční trhy byly neklidné a v mnoha částech světa vzrostla inflace. V létě 2021 zasáhlo extrémní počasí, které podtrhlo reálný dopad klimatických změn. Tyto události přispěly k vyššímu povědomí o rizicích a zranitelnosti, což vedlo ke zvýšené poptávce po produktech chránících před riziky. To v průběhu roku podpořilo výrazný 61% nárůst hodnoty nového obchodu skupiny NN.“

Tisková dále uvádí, že skupina vyhodnocuje a optimalizuje portfolio podniků, což v roce 2021 vedlo k řadě akvizic a odprodejů. NN Group se dohodla na převzetí obchodních aktivit společnosti MetLife v Řecku a Polsku, což dále posílí její vedoucí pozici na těchto růstových trzích. Kromě toho pojišťovna získala 70% podíl ve společnosti Heinenoord v Nizozemsku. NN Group dále odprodala svou pojišťovnu a penzijní společnost v Bulharsku a přijala rozhodnutí o prodeji uzavřeného portfolia životního pojištění společnosti NN Belgie. Dohodla se také na prodeji svého správce aktiv, společnosti NN Investment Partners, skupině Goldman Sachs – transakce by měla být dokončena v nadcházejících měsících.