Detail budovy NN Penzijní společnosti

Česká národní banka schválila 31. května 2022 návrh NN Penzijní společnosti na zvýšení maximálního podílu akcií ve vyváženém účastnickém fondu ze 40 % na 60 %. Tato změna začne platit k 1. září 2022. Jaké jsou dopady této změny? A proč k ní vůbec došlo? Detaily shrnujeme níže.

Co změna přinese klientům?

Vzhledem k dlouhodobému charakteru penzijního spoření může zvýšená alokace akcií ve fondu přinést klientům vyšší zhodnocení investic. V obdobích, kdy jsou akciové trhy v dobré kondici, nabízí navýšení podílu v akciích atraktivní potenciál pro růst hodnoty investice. Investoři tak mohou těžit z příznivého vývoje na trhu s rizikovými aktivy.

I tato mince však má dvě strany – pokud se na finančních trzích objeví zvýšená nejistota, je pro fond klíčové mít možnost pružně snižovat podíl akcií a přesouvat kapitál do konzervativnějších nástrojů, jako jsou peněžní trhy a dluhopisy. Tato schopnost poskytuje investorům větší bezpečnost v nejistých dobách.

Větší flexibilita ovšem někdy přináší i zvýšenou míru rizika, zejména pokud jde o fluktuace hodnoty penzijního portfolia. Je tedy nezbytné provádět změny v portfoliu s obezřetností a v souladu s dlouhodobými investičními cíli klientů.

Jak změna proběhne?

Plánovaný nárůst podílu akcií v portfoliu vyváženého fondu nebude proveden naráz nebo v krátkém časovém horizontu – změna proběhne pozvolna v průběhu následujících dvou let. Tento postup má 2 hlavní důvody:

  • Snížení rizika špatného načasování: Rychlé změny v alokaci portfolia mohou být spojeny s rizikem nevhodného načasování. Postupné navyšování podílu akcií pomáhá toto riziko významně snížit a současně přispívá k lepší optimalizaci pořizovacích cen.
  • Ochrana účastníků: Postupný růst podílu akcií v portfoliu pomáhá ke snižování dopadů spojených s potenciálně vyšším rizikem, což přispívá k ochraně investičních hodnot účastníků.

Tento plán zajišťuje, že změna v alokaci portfolia bude provedena pečlivě a s ohledem na dlouhodobé cíle účastníků fondu. NN samozřejmě usiluje také o minimalizaci rizika pro klienty a efektivní využití jejich investičních prostředků.

Klienti mají dostatek času vše promyslet

NN Penzijní společnost klade důraz na řízení rizika a transparentnost celého procesu. Proto bylo oznámeno, že na podzim 2022 budou důležité informace cíleně sděleny vybraným skupinám klientů, pro které bude tato změna mít zásadní dopad.

Hlavními klienty, na které se tato komunikace zaměří, jsou lidé, kteří zahájili své spoření ve vyváženém fondu před rokem 2016, kdy došlo ke zvýšení maximálního podílu akciové složky z 20 % na 40 %. NN vše probere také s klienty, u nichž byl zjištěn nesoulad mezi investiční strategií a investičním profilem, který vyplynul z jejich investičního dotazníku. Společnost se rovněž zavázala, že po dobu minimálně dvou let, tedy až do 1. září 2024, nebude klientům účtovat žádné poplatky za změnu investiční strategie. Toto opatření má za cíl zajistit, aby klienti mohli v klidu reagovat na tuto důležitou změnu a přizpůsobit svá investiční portfolia podle nových parametrů.