Akcie jsou cenné papíry vydávané akciovými společnostmi, které tak získávají kapitál pro své podnikání. Akcionáři = držitelé akcií. Akcionáři mají také specifická práva, například právo na pravidelnou výplatu ve formě dividend (podíl na zisku společnosti) a také právo hlasovat na valné hromadě a podílet se tak na celkovém chodu firmy (volba dozorčí rady, volba představenstva atd). Akcie jsou pro investory lákavé zejména proto, že předpokládají růst jejich
ceny a tím pádem i výnos při jejich prodeji. Ten bude tak velký, jak velký bude rozdíl mezi prodejní a kupní cenou.

Akcionáři se případně se mohou podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě likvidace. Za závazky společnosti akcionáři po dobu trvání účasti ve společnosti neručí. Výjimku tvoří pouze ručení za dluhy společnosti do výše podílu akcionáře na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací.