Nápis nad pobočkou Oberbank

Oberbank v roce 2022 dosáhla rekordních výsledků, což potvrzuje její stabilní obchodní model. Celkový zisk před zdaněním činil 295,3 milionu eur, což představuje nárůst o 4,7 % oproti předchozímu roku. Zisk po zdanění dosáhl 243,3 milionu eur, což je zvýšení o 3,7 %.

Podnikání s firemními klienty nadále hrálo klíčovou roli, přičemž příjmy z této oblasti představovaly zhruba 80 % celkových příjmů.

„Díky našemu silnému provoznímu hospodaření jsme i přes nepříznivé prostředí dosáhli nejlepšího výsledku v historii Oberbank,“ uvedl generální ředitel Dr. Franz Gasselsberger.

Dobré výsledky se odrazí i v odměně pro akcionáře. „Dozorčí rada a představenstvo Oberbank doporučí valné hromadě zvýšení dividendy z 1,0 eura na 1,45 eura,“ upřesňuje Gasselsberger.

Co za úspěchem stojí?

Díky silným provozním obchodům s klienty se bance zvýšily čisté úrokové výnosy o 17,3 % na 406,1 mil. eur a čisté výnosy z poplatků a provizí o 7,8 % na 206,9 mil. eur. Během obchodního roku se výsledek z kapitálových investic normalizoval a rizikové rezervy mírně stouply o 16,2 % na 41,5 mil. eur ve srovnání s nízkou úrovní předchozích let.

Cost Income Ratio (podíl provozních nákladů a výnosů) Oberbanku dosahuje vynikající úrovně 48,75 % a je tak na strategické cílové úrovni, což svědčí o efektivitě jejich nákladové struktury a provozních procesů.

Klíčové údaje o provozní činnosti Oberbanku za rok 2022 odhalují pozitivní vývoj ve více oblastech. Veškerý objem úvěrů vzrostl o 4,2 % na 19,2 miliardy eur, z čehož komerční úvěry představují 15,1 miliardy eur. Leasingové obchody zaznamenaly impozantní nárůst o 21,4 %, dosahující celkového objemu přes 2,6 miliardy eur.

V oblasti financování Oberbank dominuje trhu s dotovaným investičním financováním, drží první místo s tržním podílem 23 % a v exportním financování si vybudovala silnou pozici druhou s objemem 1,7 miliardy eur.

 Náročné prostředí v roce 2022 zvýšilo poptávku po poradenských službách a zájem o fondy zůstal stabilní, přičemž 22,7 % čistého přílivu připadalo na udržitelné fondy. Oberbank také zaznamenala významné příjmy z poplatků a provizí v oblasti korporátního bankovnictví.

Narostly také vklady

Důvěra klientů v Oberbank se projevuje v robustním nárůstu primárních zdrojů, které vzrostly o 3,0 % na 17,9 miliardy eur. To svědčí o jejich věrnosti a spokojenosti s úvěrovou pozicí této banky. Významným aspektem je také skutečnost, že Oberbank patří mezi nejlépe hodnocené banky v Rakousku a disponuje vysokým, stále rostoucím podílem vlastního kapitálu.

Franz Gasselsberger vysvětluje, že pro Oberbank je získávání vkladů prostřednictvím filiálek základním kamenem růstové strategie. Nedávný nárůst příjmů z provizí je přičítán zejména divizi Private Banking & Asset Management.

Důležité bilanční ukazatele Oberbanku opět vykázaly zlepšení, zejména ukazatel vlastního kapitálu, který se zvýšil o 6,9 % na 3,55 miliardy eur. Ukazatel základního kapitálu dosáhl hodnoty 18,3 %. Díky těmto výsledkům se Oberbank řadí mezi nejlépe kapitalizované banky a patří mezi špičku evropských úvěrových institucí.

Tento výkon byl potvrzen ratingem A od agentury Standard & Poor’s a zároveň byl zvýšen výhled, což svědčí o vysoké důvěryhodnosti a perspektivách Oberbanku.

Jak si stojí Oberbank v roce 2023?

Oberbank nadále upevňuje své prvotřídní hodnocení v oblasti řízení udržitelnosti a aktivně se angažuje a prosazuje environmentální, sociální a správní normy.

V roce 2023 Oberbank zatím dosáhla těchto výsledků:

  • Provozní činnost, zejména úročená činnost, dosahuje vynikajících výsledků. Nicméně podnikání v oblasti služeb vykazuje mírnější vývoj.
  • Společnost zaznamenala solidní růst počtu úvěrů ve firemním segmentu.
  • Úvěrové riziko zůstává na nízké úrovni, což svědčí o kvalitě úvěrů poskytovaných Oberbankou.

Kvůli vysoké míře nejistoty na současných trzích není možné poskytnout spolehlivý výhled na celý rok 2023. Oberbank si je však dle svých slov vědoma proměnlivého prostředí a bude pečlivě sledovat vývoj situace, kterému své strategie a operace přizpůsobí. Zaujalo Vás téma? Přečtěte si další novinky ze světa financí.