Detail pobočky SV pojišťovny

Pracujete ve firmě, kde nevyužíváte služební auto ani firemní notebook? Pak si možná si myslíte, že „pojistku na blbost“ nepotřebujete. I tak můžete v zaměstnání nechtěně způsobit škodu. Náhodně ztratíte firemní telefon, omylem vylijete hrnek kávy do kopírky nebo chybně zadáte úkol svým podřízeným – a škoda je na světě. V takových případech může zaměstnavatel požadovat náhradu škody, a to až do výše 4,5násobku vaší hrubé měsíční mzdy.

V současné době se pojištění odpovědnosti zaměstnanců se stává nedílnou součástí firemního zabezpečení.  Pojistka nabízí ochranu proti nepředvídatelným situacím, které by mohly firmě způsobit významné finanční ztráty, a to bez ohledu na rozměr společnosti nebo odvětví činnosti. Tímto druhem pojištění je možné zajistit společnost proti nákladům spojeným s právními tahanicemi nebo nároky na náhradu škody, čímž je zajištěna kontinuita podnikání bez zbytečných rizik.

Pojištění však ocení i sami zaměstnanci. Pokud při práci způsobíte škodu či újmu třetí osobě, následky mohou mít značně nepříznivý vliv na vaši osobní situaci. Toto pojištění má pro vás jako zaměstnance výhody především v tom, že přináší klid a stabilitu.

Co se hodí vědět před uzavřením smlouvy?

Ověřte si, že pojištění pokrývá rizika, která jsou pro vás v zaměstnání skutečně relevantní. Důkladně prostudujte všechny situace, na něž se pojištění nevztahuje (tzv. výluky z pojištění). Pamatujte, že pojistka obvykle nepokrývá záměrně způsobené škody a škody vzniklé pod vlivem alkoholu či omamných látek.

8 důvodů, proč si vybrat pojištění odpovědnosti zaměstnance od SV pojišťovny:

  • Získáte široký rozsah pojistné ochrany, který pokrývá různé situace.
  • Vaše pojistná ochrana platí po celém světě, což je výhodné zejména pro služební cesty.
  • Pojištění má nízkou výši spoluúčasti a navíc si můžete vybrat možnost, která vám nejlépe vyhovuje.
  • Varianta Standard nevyžaduje podrobné zkoumání vaší pracovní činnosti.
  • Pojistka má také speciální tarif pro řidiče, kteří mají služební auto.
  • Pokud patříte mezi zaměstnance, kteří mají služební auto i k osobnímu použití, můžete využít tarif Řidič PLUS.
  • SV pojišťovna nabízí výhodnou cenu a možnost slevy při sjednání dalších produktů pojišťovny.

Pojištění můžete sjednat individuálně podle vašich potřeb nebo jako součást hromadné smlouvy pro více zaměstnanců.