Mladý pár jednající s bankovním poradcem.

Insolvenční správkyně Sberbank CZ Jiřina Lužová podepsala v prosinci 2022 smlouvu o prodeji úvěrového portfolia této banky České spořitelně. Portfolio v hodnotě 47 miliard Kč spořitelna koupí za 41 miliard.

Prodej už schválil věřitelský výbor, Česká národní banka i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a potvrdil ho insolvenční soud. Kupní smlouva tak navazuje na smlouvu o budoucím prodeji ze 7. listopadu.

Loni navíc americký úřad OFAC prodloužil výjimku ze sankcí proti ruským subjektům pro Sberbank CZ. Bez ní by banka mohla přijít o přístup k hlavnímu bankovnímu systému a dalším kritickým systémům, což by podle insolvenční správkyně mohlo ohrozit její fungování.

Čeká se na uplynutí lhůty

Po podpisu kupní smlouvy s Českou spořitelnou byla tato smlouva zveřejněna v insolvenčním rejstříku. Zároveň začala platit tříměsíční lhůta, během níž mohou věřitelé Sberbank CZ napadnout její platnost. Po uplynutí této lhůty může být transakce dokončena a kupní cena uhrazena.

Pokud nedojde k žádným námitkám, bude kupní cena uhrazena koncem března 2023.

Věřitelé peníze dostanou ve 2. pololetí

Jiřina Lužová pevně věří, že prodej bude schválen a uhrazen bez jakýchkoliv námitek. Poté začne přesun klientů Sberbank CZ do České spořitelny.

„Pokud bude prodej úspěšně vypořádán v první polovině příštího roku, lze očekávat částečné vypořádání věřitelů ve druhé polovině roku 2023. To je možné dle zákona, pokud to umožňuje stav majetkové podstaty, což by mělo být dosaženo výsledkem obchodu s Českou spořitelnou. Konečný rozvrh bude možný až po ukončení insolvenčního řízení a po zpracování konečné zprávy,“ uvádí Lužová.

Peníze dostane naprostá většina věřitelů

Kupní cena byla určena ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo několik zájemců. Podle insolvenční správkyně by měla nabídka České spořitelny spolu s hotovostí a předpokládaným výnosem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ stačit k úplnému uspokojení věřitelů v první a druhé skupině.

Tyto skupiny obsahují:

  • garanční systém finančního trhu,
  • fyzické osoby,
  • malé a střední firmy.

S velkou pravděpodobností by mělo dojít i k uspokojení více než 90 % věřitelů ve třetí skupině – tedy krajů, měst, obcí a velkých společností.

Úvěrovým klientům Sberbank CZ zatím nehrozí žádné změny. Do doby úspěšného vypořádání prodeje budou nadále splácet své závazky na účtech vedených ve Sberbank CZ a řešit své klientské záležitosti s touto bankou. Úvěrové portfolio a ostatní aktiva Sberbank CZ, které nejsou součástí kupní smlouvy s Českou spořitelnou, chce insolvenční správce nabídnout jiným bankám a nebankovním společnostem v tomto roce.