Detail pobočky Generali České pojišťovny

Podle nedávné zprávy Generali České pojišťovny způsobily největší finanční škody v roce 2022 letní živly – klientům daly zabrat vichřice, krupobití i záplavy. Pojišťovna také řešila tři katastrofy spojené s přírodními živly.

Během loňského roku se pojišťovna musela vypořádat s 42 857 pojistnými událostmi v hodnotě téměř 3 miliardy korun. Nejvíce událostí pak řešili likvidátoři majetkového pojištění.

Přírodní katastrofy Čechy nešetřily

Podle statistik největší tuzemské pojišťovny byly extrémní projevy počasí i v minulém roce časté. Počet škod se dokonce blížil hodnotám z roku 2021, kdy byla jižní Morava postižena ničivým tornádem. Zdá se, že živly budou pro občany, podnikatele, firmy i obce čím dál častějším problémem. Pravděpodobně se bude měnit pouze intenzita a rozsah událostí.

Zejména v červnu a červenci loňského roku se živly, zejména krupobití, projevily velmi ničivou silou. Během těchto měsíců se odehrálo deset tisíc pojistných událostí, které byly hlášeny v rámci majetkového pojištění. Celková částka za tyto události překročila 350 milionů korun. Díky speciálnímu režimu pojišťovny se v průběhu jednoho měsíce podařilo vyřešit téměř 90 % těchto událostí a vyplatit pojistné plnění na účty klientů.

Dvěma významným katastrofám v červnu a červenci čelili zemědělci, kteří se museli vypořádat s krupobitím a vichřicemi. Tyto živly způsobily výrazné poškození sklizně různých plodin po celé České republice. Tato situace byla zvláště náročná, protože se přímo týkala období před sklizní. I přesto, že bylo evidováno 500 pojistných událostí, celková hodnota škod přesáhla hranici 550 milionů korun.

Pokud se zaměříme na nejčastěji řádící živly, vůdčí pozici zaujímají jednoznačně vichřice. Silný vítr způsobil celkem 17 073 pojistných událostí. Na druhém místě se nachází krupobití, které způsobilo škody v 7 378 případech. Třetí příčku obsadily záplavy s 3 416 událostmi. Toto pořadí je stejné jako v letech 2021 a 2020.

Co se týče finančních částek, největší spoušť v minulém roce způsobily požáry, které měly na svědomí škody ve výši 1 105 miliardy korun. Krupobití následuje těsně za nimi s 914 miliony korun, na třetím místě se umisťuje vichřice, která způsobila škody v celkové výši 434 milionů korun.

Které pojistky lidi využili nejvíce?

Generali Česká pojišťovna nejčastěji řešila následky přírodních katastrof z majetkového pojištění. Zde řečila 35 703 pojistných událostí ve výši 1,26 miliardy korun. Nejčastějším původcem škod v této oblasti byly vichřice, nejvyšší částky pak pojišťovna vyplácela za následky požárů.

Často byly vypláceny škody také z podnikatelského pojištění, kde se evidovalo 3 578 pojistných událostí za 831 milionů korun. I zde měly vichřice dominantní postavení, ale nejdražší škody byly opět způsobeny požáry.

Další zaznamenanou kategorií jsou škody na motorových vozidlech, které byly hrazeny prostřednictvím havarijního pojištění. Bylo zaznamenáno 2 690 případů, přičemž nejvíce škod způsobilo krupobití.

Zvláštní skupinou jsou škody způsobené zemědělským subjektům, které byly hrazeny pomocí zemědělského pojištění. Nejčastěji se řešily následky krupobití, přičemž celková vyplacená částka za rok 2022 dosáhla 638 milionů korun.