Jedná se o skutečnost, ze které vznikla škoda a jež by mohla být důvodem vzniku pojistné události a mohla by zakládat právo a pojistné plnění z pojištění. (Pojišťovna pak rozhodne o tom jestli vznikla pojistná událost nebo ne).

Můžeme popsat celou řadu škod. Například na škodu na zdraví (nemoc, zranění, smrt)

Dále také věcné škody (poškozený majetek, zničený atd.) A v neposlední řadě také i finanční škody, třeba ztráta příjmu ze zaměstnání.