Šomážní pojištění, známé také jako pojištění pro případ přerušení provozu, je jistá forma zabezpečení určené pro podnikatele, kteří čelí nepředvídatelným událostem, jež mohou přerušit chod jejich podnikání. Termín „šomáž“ označuje výpadek výroby, zastavení činnosti nebo ztrátu zisku a zaměstnání, což vystihuje základní smysl tohoto druhu pojištění.

Tato forma pojištění je koncipována zejména pro potřeby podnikatelů a úzce souvisí s dalšími druhy pojištění, jako je živelní pojištění či pojištění strojní.

Šomážní pojištění nachází uplatnění v situacích, kdy podnikatel není schopen provádět svou běžnou činnost, a tím pádem trpí ztrátou zisku, protože nemůže vyrábět nebo prodávat své produkty. Navíc musí i nadále hradit fixní náklady, což může být značně finančně náročné. Právě zde pomáhá šomážní pojištění.