Škodové pojištění je druh pojištění, kde je možné přesně stanovit skutečnou hodnotu škody na majetku a určit výši pojistného plnění. Toto pojištění se často uplatňuje v pojistných smlouvách týkajících se zdraví a majetku.

Mezi typy škodového pojištění patří:

  • Povinné ručení – toto pojištění je povinné pro majitele vozidel a pokrývá škody způsobené třetím stranám během dopravních nehod.
  • Havarijní pojištění – tato pojistka zabezpečuje majetek, jako jsou vozidla, proti škodám způsobeným havárií, vandalismem nebo krádeží.
  • Pojištění domácnosti – toto pojištění chrání majetek v domácnosti před různými riziky, jako jsou požáry, krádeže nebo přírodní katastrofy.
  • Pojištění nemovitosti – majitelé nemovitostí mohou uzavřít tuto pojistku, aby ochránili své domovy a budovy před škodami, jako jsou požáry, povodně a další události.
  • Pojištění odpovědnosti – toto pojištění pokrývá náklady spojené s právní odpovědností, pokud způsobíte škodu jiným lidem nebo jejich majetku.