Trvalé následky se nejčastěji vztahují k úrazovému pojištění a můžeme je chápat jako takové následky úrazu nebo nehody, při kterých došlo k trvalému poškození zdraví člověka (například ztráty orgánu, částečné nebo úplné omezení pohybu atd.)

Hodnocení trvalých následků:

Nejčastěji pojišťovny hodnotí dané úrazy podle svých „tabulek“, jak moc je zranění či omezení závažné atd. Největší vliv na přiznání náhrady z pojistná částky má posuzující lékař.