Úraz je náhlá fyzická událost, která poškozuje tělo člověka a může vést ke ztrátě zdraví nebo dokonce k ohrožení života. Úraz může být způsoben různými faktory, jako jsou nehody při práci, dopravní nehody, pády, popáleniny, otravy, útok zvířete, útok zločince nebo jiné události.

Důsledky úrazu se mohou lišit v závislosti na závažnosti úrazu a místě, kde se úraz stal. Některé úrazy mohou být mírné a způsobit pouze krátkodobou bolest nebo nepohodlí, zatímco jiné mohou být vážné a mohou vyžadovat okamžitou lékařskou péči. Při léčbě úrazu se používají různé metody, jako jsou chirurgické zákroky, léky, fyzioterapie, rehabilitace a jiné.