Pobočka Moneta money bank

Evropská investiční banka (EIB) nedávno podepsala dohodu s MONETA Money Bank na poskytnutí úvěru ve výši 100 milionů eur (2,5 miliardy Kč), který je zaměřen na podporu malých a středních firem v České republice. Tato finanční injekce má za cíl zlepšit ekonomické podmínky pro podnikatele a přispět k ochraně životního prostředí.

Podpora malých a středních firem a ochrana životního prostředí

České malé a střední firmy hrají důležitou roli v ekonomice země. Představují základní pilíř podnikání a zaměstnanosti. Nicméně, pro mnoho z těchto podniků může být obtížné získat potřebné finanční prostředky na rozvoj svých podnikatelských aktivit. Úvěr od EIB přináší potřebnou finanční podporu, která jim umožní růst a inovovat.

S rostoucími obavami ohledně změny klimatu a ochrany přírody se stává ochrana životního prostředí stále důležitější. Tento úvěr není jen o podpoře podnikání, ale také o ochraně životního prostředí. Minimálně 12 % z celkové částky úvěru musí být alokováno na projekty s pozitivním dopadem na klima a životní prostředí.

„Naše aktuální spolupráce s EIB dále posiluje náš závazek podporovat živnostníky a drobné podnikatele, kteří tvoří páteř české ekonomiky. Jsme připravení pokračovat v naplnění našeho cíle stát se stabilním šampionem pro tuto velmi důležitou součást naší ekonomiky v obtížných dobách, které Českou republiku v kontextu zelené tranzice coby tradiční oblasti těžkého průmyslu čekají,“ uvedl v tiskové zprávě předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Široká škála podporovaných projektů

Úvěr od EIB pro MONETA Money Bank bude podporovat širokou škálu projektů, které přispívají k ochraně životního prostředí a zvyšují konkurenceschopnost českého hospodářství. Mezi tyto projekty patří například:

  • Výroba energie z obnovitelných zdrojů
  • Zařízení pro uchovávání obnovitelné energie
  • Modernizace vodovodních a kanalizačních sítí
  • Čistírny odpadních vod
  • Zlepšení energetické účinnosti budov a průmyslových zařízení
  • Nákup ekologických vozidel pro veřejnou dopravu
  • Výstavba infrastruktury pro elektromobilitu

Tento úvěr tak přináší nejen finanční podporu pro podnikatele, ale také podněcuje inovace a investice do projektů, které jsou prospěšné pro životní prostředí a společnost jako celek.

Inovace a udržitelnost

Inovace a udržitelnost představují klíčové aspekty úvěrového programu. MONETA Money Bank se aktivně angažuje v podpoře inovativních a ekologicky šetrných podnikatelských projektů. Společnost se zavázala zvýšit finanční prostředky určené k podpoře udržitelných iniciativ, což umožňuje klientům investovat do projektů, jež nejen přinášejí ekonomický prospěch, ale také posilují ochranu životního prostředí a přinášejí přínos pro společnost jako celek. Tímto způsobem MONETA Money Bank aktivně přispívá k budoucnosti, která je nejen prosperující, ale také ekologicky udržitelná.

Co to ve výsledku znamená?

Poskytnutí úvěru od Evropské investiční banky pro MONETA Money Bank představuje významný milník ve snaze podpořit rozvoj malých a středních firem v České republice a současně chránit životní prostředí. Tato finanční injekce umožní podnikům růst, inovovat a přispět k udržitelnému rozvoji ekonomiky. Je to rovněž důležitý signál, že ochrana životního prostředí není pouze volitelným aspektem, ale nezbytnou součástí ekonomického růstu a prosperity.