Loga bank se šipkou směřující zleva doprava.

Změna identity v jakémkoli odvětví je vždy momentem, který může znamenat nový začátek nebo důležitý milník v historii společnosti. V případě Hypoteční banky, jednoho z předních hráčů na trhu s hypotečními úvěry v České republice, je toto období symbolizováno přejmenováním na ČSOB Hypoteční banku.

Tento krok je nejen vizuálním, ale i strategickým začleněním do širší finanční skupiny ČSOB, což přináší s sebou řadu významných změn a výhod pro klienty i samotnou instituci. Pro současné klienty, kteří si kladou otázku, co tato změna znamená pro ně vlastně znamená, je důležité zdůraznit, že se pro ně v podstatě nic nemění. Všechny smlouvy zůstávají v platnosti, a není třeba je nově podepisovat či upravovat. To zajišťuje bezproblémový přechod a stabilitu v jejich finančních záležitostech.

Jednou z klíčových výhod, které toto spojení přináší, je možnost klientů využívat širší spektrum finančních služeb pod jednou střechou. To zahrnuje nejen hypotéky, ale i řadu dalších produktů a služeb, které ČSOB nabízí. Tato integrace tedy slibuje nejen větší pohodlí pro klienty, ale i silnější a stabilnější finanční partnerství.

Změna názvu, ale i například loga oficiálně nabývá účinnosti 19. února 2024. Tato změna je výsledkem dlouhodobé strategie začleňování Hypoteční banky do skupiny ČSOB. Tento proces nebyl uspěchaný, naopak byl pečlivě plánovaný a realizovaný během několika let, což zajišťuje, že jak interní fungování banky, tak její zaměstnanci jsou na tuto změnu řádně připraveni.

„Cílem naší dlouhodobé strategie je zdůraznit, že skupina ČSOB je expertem na finanční služby a řešení a vše spojit pod jednu silnou značku. ČSOB dlouhodobě financuje největší část trhu s bydlením a umíme pomoci i s naprosto unikátními kontrakty. Pro klienty jsme k dispozici fyzicky a zároveň přinášíme unikátní inovace. Směřujeme k plně digitální hypotéce – naši klienti nedávno jako první na trhu podepsali hypotéky a zástavní smlouvy nejvyšší úrovní elektronického podpisu,“ uvedl Martin Vašek, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Hypoteční banky v tiskové zprávě.

Vizuální změna se dotkne i poboček a kontaktních míst, které postupně projdou redesignem do modrého vzhledu s novým logem. Tento vizuální přechod z původní zelené podoby je nejen otázkou estetiky, ale i viditelným projevem nové identity.

ČSOB Hypoteční banka se může pochlubit více než 330 tisíci klienty a celkovým objemem portfolia hypotečních úvěrů, který v loňském roce dosáhl 389 miliard korun. Tyto čísla svědčí o silné pozici banky na trhu a o důvěře, kterou si během let vybudovala mezi svými klienty. Hypoteční banka má dlouhou historii, sahající až do roku 1991, kdy byla založena v Hradci Králové. Od té doby prošla řadou významných změn, včetně získání licence na vydávání hypotečních zástavních listů v roce 1995 a převzetí ČSOB jako jejího majoritního akcionáře v roce 2000. Toto přejmenování a vizuální změna je tedy dalším důležitým krokem v její evoluci.