Žena po autonehodě klečí před nabouraným autem a přemýšlí co má dělat.

Povinné ručení vozidla je v ČR zákonem stanovené a slouží k tomu, aby majitelé vozidel hradili škody způsobené jiným účastníkům silničního provozu. Nicméně, existují situace, kdy ani povinné ručení nepomůže k úhradě škod. V tomhle článku si řekneme o pěti takových situacích, kdy budete muset platit z vlastní kapsy.

1) Způsobíte škodu sobě či blízkým

Povinné ručení sjednáváte, abyste uhradili škodu způsobenou třetí osobě. Pokud se však stane, že poškodíte vlastní vozidlo, povinné ručení vám nepomůže. K tomu slouží havarijní pojištění.

Pojistky však mívají i další výluky – pojišťovny například obvykle nekryjí škodu způsobenou vašemu manželovi nebo osobě žijící s vámi ve společné domácnosti. Pokud třeba při couvání z garáže poškodíte zrcátko na vozidle partnera, je pravděpodobné, že peníze od pojišťovny nedostanete.

Je také třeba zdůraznit, že povinné ručení nepokrývá škodu v případě střetu dvou vozidel patřících témuž majiteli. Pokud tedy vlastníte dvě auta, jedno z nich půjčíte kamarádovi a on narazí do vašeho druhého auta, povinné ručení vám v takové situaci neposkytne krytí.

2) Škodu způsobí přívěs nebo návěs

Povinné ručení často nezahrnuje ani situace, kdy škoda vznikne mezi vozidlem a přívěsem nebo návěsem. V těchto případech pojišťovna neposkytuje pojistné plnění a žádnou částku vám nevyplatí.

3) Nemáte platnou STK

Pojišťovny mohou odmítnout pojistné plnění, pokud způsobíte škodu jiné osobě, ale vaše vozidlo nemá platnou technickou kontrolu (STK). Nemusí se jednat o úmysl z vaší strany, stačí, že jste na kontrolu jednoduše zapomněli nebo se neobjednali včas. Podle zákona totiž bez platné STK nesmíte vůbec vyjet na silnici.

Pokud k této situaci dojde, některé pojišťovny budou situaci pečlivě zkoumat a posuzovat, zda chybějící technická kontrola a současný stav vozidla mohly ovlivnit způsobení nehody. Pokud dospějí k závěru, že ne, mohou vám pojistné plnění poskytnout, ale v jiné výši. Přístup každé pojišťovny se může lišit. Pojišťovna má nicméně právo pojistné plnění zamítnout, jak se uvedeno v pojistných podmínkách.

4) Ke škodě dojde během nestandardní situace

Povinné ručení zpravidla nekryje případy, kdy svým vozidlem způsobíte škodu za specifických či zvláštních okolností, například během teroristické nebo válečné události. V takovém případě nemusí mít význam, zda jste o dané události věděli nebo jste místem jen náhodou projížděli. Plnění pravděpodobně nezískáte, ani když jste se účastníkem situace stali omylem.

Na pojištění nemůžete spoléhat ani v případě, že se svým vozidlem účastníte motoristického závodu nebo soutěže. Pokud poškodíte cizí vozidlo během takové akce, pojišťovna vám škodu nepokryje.

5) Zapomenete na záznam o nehodě

Nepříjemnosti mohou nastat i z úředních důvodů. Pokud dojde k nehodě, trvejte vždy na sepsání záznamu (a to bez zbytečného odkladu). Jestliže záznam nesepíšete nebo dopravní nehodu neoznámíte včas, může to být pro pojišťovnu důvod, aby vám pojistné plnění zamítla. Důvod je velmi jednoduchý – absence záznamu o nehodě nebo policejního záznamu ztěžuje šetření pojistné události, a pojišťovně tak chybí dostatek podkladů.