Klient podepisuje smlouvu o koupi nemovitosti

Česká advokátní komora (ČAK) upravila pravidla týkající se fungování advokátních úschov  – nová opatření nebudou účinnosti 23. července 2023. Cílem těchto změn je minimalizovat výskyty situací, kdy dochází k neoprávněnému užití finančních prostředků klientů ze strany advokátů.

Advokátní úschova se nejvíce využívá zejména při převodech nemovitostí nebo provádění dalších významných investic, včetně akvizic firem. V rámci tohoto procesu se často manipuluje s vysokými finančními částkami a považuje se za vysoké riziko odeslat takovou částku okamžitě na účet protistrany.

S ohledem na zabezpečení finančních prostředků se tyto částky ukládají do tzv. úschov, což jsou oddělená konta spravovaná třetími stranami (například advokáty, notáři nebo bankami). Tímto způsobem se má zajištěna ochrana financí obou stran transakce – tedy kupujícího i prodávajícího.

Co se mění?

Každý vytvořený úschovný účet musí advokát již nyní povinně zaevidovat do elektronické knihy úschov (EKÚ), kterou monitoruje a spravuje Česká advokátní komora (ČAK). Peněžní prostředky na těchto účtech jsou odděleny od finančních zdrojů advokátů či jiných klientů. Pro každou jednotlivou úschovu je zřízen zvláštní a nezávislý účet.Nově bude advokát, který nahlásí úschovu do elektronické evidence, mít možnost na klientovu žádost při zřízení konta uvést kontaktní adresu klienta. Na tuto adresu bude zasláno upozornění, že úschova byla úspěšně zaregistrována v elektronické evidenci.Další povinností advokáta bude klienta informovat o možnosti pravidelného zasílání notifikací o pohybu finančních prostředků v úschově, pokud banka, která drží účet advokátní úschovy, tuto službu poskytuje. Následně bude na klientovi, zda si tuto službu přeje využít.Kromě toho bude klient informován o ukončení úschovy. Tato pravidla se budou týkat pouze těch úschov, které byly nahlášeny do elektronické evidence úschov nejpozději od 1. července 2023. U starších úschov povinnost informovat klienta o ukončení úschovy neplatí.

Důvod změn? Větší bezpečnost

Česká advokátní komora přijala tato opatření s hlavním záměrem zvýšit úroveň zabezpečení advokátních úschov pro klienty. Inovace v oblasti správy finančních prostředků na účtech pro advokátní úschovy byly vyvolány usnesením představenstva České advokátní komory ze dne 11. května 2023. Předseda ČAK Robert Němec na tiskové konferenci ke změně poznamenal, že ČAK reaguje na ojedinělé incidenty, kdy došlo k nekalým praktikám, jako je zpronevěra finančních prostředků klientů. Chce tak posílit zabezpečení advokátních úschov.

Pro kontext: Podle Němce došlo v minulosti k situacím, kdy advokáti spolupracovali s realitními firmami a spravovali velké množství úschov. Někteří z nich se nedokázali odolat pokušení tyto finanční prostředky využít během období, kdy byly v advokátních úschovách, a bohužel je investovali způsobem, který způsobil klientům finanční ztráty.

Klíčová je spolupráce ze strany klientů

Vzhledem k možným rizikům spojeným se zneužitím finančních prostředků je zásadní, aby klienti stáli za povinností ohlašovat úschovu do elektronické evidence a také požadovali pravidelná upozornění o pohybech peněz na bankovních účtech, kde je uložena úschova. Skrze tuto požadovanou kontrolu ze strany klientů lze snížit počet situací, kdy dochází ke zpronevěře peněz ze strany advokátů.
Většina místních bank má službu zasílání notifikací ve své nabídce. Advokát pouze dané bance sdělí kontaktní informace klientů, na něž budou odesílána upozornění týkající se pohybů financí v úschově. Předpokládá se, že zejména klienti, kteří zřizují úschovu při nákupu nemovitosti, budou tyto služby využívat, neboť zde není tak důležité uchovávání anonymity.

Existuje ovšem celá řada advokátních úschov, kde má zachování soukromí větší váhu (vypořádání SJM, obchodní spory), a proto někteří klienti nemusí mít zájem, aby jejich identita byla známa jak bance, tak advokátní komoře. Proto se ČAK rozhodla pro systém, kde je na samotném klientovi, zda se tuto možnost rozhodne využít, či nikoliv.