Advokátní úschova slouží k úschově peněz a zvýšení jistoty či důvěry. Zvýšení jistoty zejména proto, aby obě smluvní strany splnili to na čem se spolu dohodli.

Nejčastěji se s advokátní úschovou můžeme setkat například při prodeji nemovitosti. Peníze jsou pak na čas převedeny na speciální účet, u dané advokátní kanceláře, kde by ještě vše mělo být ověřeno svěřeneckou smlouvou.

Počká se do doby než se převede vlastnické právo na katastru nemovitostí, což většinou trvá 3-4 týdny. Jakmile se stane vlastníkem nemovitosti kupující, peníze za stanovenou kupní cenu nemovitosti budou převedeny prodávajícímu.

Proto advokátní úschova je výhodná pro obě strany a navíc je služba advokátní úschovy levnější než například notářská úschova.

Pokud převod na Katastru nemovitostí neproběhne, peníze se vrátí.