Společné jmění manželů (často se označuje pouze zkratkou SJM) je specifická forma spoluvlastnictví majetku. Vzniká automaticky po svatbě a spadá do něj majetek, který manžel nebo manželka získají po dobu trvání manželství. Stejně tak jsou jeho součástí i dluhy jednoho z manželů, pokud vzniknou v manželství.

Zároveň ale existuje několik výjimek, kdy majetek do společného jmění manželů nespadá. Týká se to:

  • věcí osobní potřeby jednoho z manželů (například spodního prádla);
  • věcí, které jeden z manželů získal darem nebo dědictvím (pokud dárce nebo zůstavitel neprojeví výslovné přání, aby dar/dědictví patřilo oběma manželům);
  • majetku, které jeden z manželů získal jako náhradu nemajetkové újmy (například bolestné);
  • majetku, které jeden z manželů získal do svého výlučného vlastnictví (může se to týkat i hypotéky a nemovitosti, pokud je vše podložené notářským zápisem);
  • majetku, který jeden z manželů získal jako náhradu za zničení, poškození nebo ztrátu svého výhradního majetku.