Mladá žena starající se o starší paní

Od začátku roku 2024 mají české pojišťovny nově příležitost nabízet pojištění pro dlouhodobou péči, které je zaměřeno na finanční zabezpečení osob poskytujících péči nebo přispívání na náklady spojené s péčí. Tuto inovaci navíc podporuje stát. NN Životní pojišťovna se stala průkopníkem ve využití této nové možnosti a nabízí pojištění dlouhodobé péče, kdy stát umožní daňové odpočty až do výše 48 000 Kč ročně, s možností příspěvku od zaměstnavatelů.

Toto pojištění bude k dispozici ke sjednání u NN Životní pojišťovny nejpozději do konce února 2024, jako součást produktu životního pojištění NN Orange Risk. Pokud již máte u NN smlouvu životního pojištění, můžete si k ní přidat i připojištění dlouhodobé péče. 

„Když jsme pojištění dlouhodobé péče před čtyřmi lety jako první uváděli na trh, bylo nám jasné, že musíme reagovat na demografický vývoj české populace a měnící se potřeby klientů. Dnešní daňový odpočet až 48 tisíc korun je příznivou novinkou, která produkt v očích zákazníků ještě více zatraktivní,“ zmínil Michal Korejs, ředitel produktového vývoje NN Životní pojišťovny v tiskové zprávě.

Jak to funguje?

V situaci, kdy je u klienta diagnostikována vysoká míra závislosti na pomoci jiných osob, či pokud dojde ke ztrátě soběstačnosti na úroveň III. nebo IV. stupně, začíná pojišťovna poskytovat klientovi měsíční rentu, která bude vyplácena až do doby úmrtí klienta nebo klientky. Vyplácení této renty je garantováno bez závislosti na tom, zda klient bydlí ve svém domově, nebo se nachází v zařízení poskytujícím ošetřovatelskou péči, přičemž volba místa pobytu zůstává plně na rozhodnutí klienta.

Kromě toho, finanční prostředky získané z pojistného plnění pojistky NN Care mohou být použity k pokrytí různých výdajů, které nejsou kryty státními příspěvky, nebo jejichž výše není dostačující. Mezi tyto výdaje patří například rehabilitační procedury a pobyt v lázních, náklady na dopravu související s poskytováním péče, léčiva, doplňky stravy, speciální zdravotnické pomůcky a dokonce i nezbytné úpravy bydlení pro zvýšení komfortu a bezpečnosti klienta.

„Pojištění dlouhodobé péče pomáhá lidem užívat si života co nejdéle, a to i přes komplikaci, jakou ztráta soběstačnosti je. Jako u každého životního pojištění i zde platí, že čím dříve si ho člověk pořídí, tím levnější pro něj bude. V produktivním věku to může být opravdu jen pár stovek,“ uvedl v tiskové zprávě Michal Korejs z NN Životní pojišťovny.

Je sjednání pojištění nějak omezeno věkem?

Uzavření pojištění je omezena věkovým limitem, kterým je rok, kdy oslavíte 70. narozeniny (pro jedince narozené v roce 1954 je možné pojištění uzavřít, zatímco ti, kteří se narodili o rok dříve, tuto možnost již nemají). Období, po které je pojištění platné, nesmí přesáhnout věk 85 let, přičemž končí v den výročí uzavření pojistné smlouvy. Navíc je důležité zdůraznit, že při uzavírání pojistné smlouvy je klíčové zvážit všechny podmínky a výjimky, které mohou ovlivnit rozsah pojištění. Ujistěte se, že jste plně informováni o všech aspektech pojištění, které se na vás vztahují, aby vaše pojistná ochrana co nejlépe odpovídala vašim potřebám a očekáváním.

Podmínky pro získání nároku na výplatu z pojištění na dlouhodobou péči

Před nárokem na pojistné plnění je nezbytné, aby Úřad práce oficiálně uznal, že pojištěná osoba skutečně vykazuje dané stupně závislosti. Tento proces zahrnuje důkladné posouzení schopnosti jedince zvládat různé aspekty každodenního života, které jsou klíčové pro jeho samostatnost a pohodu.

Pro účely hodnocení jsou klíčové následující oblasti, jejichž zvládání je nezbytné pro určení stupně závislosti:

  • Schopnost komunikace – Hodnocení zahrnuje, jak dobře dokáže osoba dorozumívat se svým okolím, vyjadřovat své potřeby a chápat informace od ostatních.
  • Příjem potravy – Zkoumá se, nakolik je jedinec schopen samostatně přijímat stravu a pít.
  • Dodržování tělesné hygieny – Posuzuje se, zda má osoba schopnost udržovat sebe v čistotě, včetně koupání a ústní hygieny.
  • Pohyblivost – Je důležité, aby byla hodnocena schopnost osoby pohybovat se, včetně chůze a přemisťování.
  • Orientace – Hodnocení, jak dobře se jedinec orientuje v čase a prostoru.
  • Oblékání a svlékání – Posouzení zahrnuje, zda dokáže osoba samostatně oblékat a svlékat se.
  • Zvládání fyziologických potřeb – Zjišťuje se, nakolik je jedinec schopen samostatně používat toaletu atd.
  • Péče o vlastní zdraví – Zahrnuje schopnost jedince pečovat o své zdravotní stav a správně užívat předepsané léky.
  • Provádění osobních činností – Hodnotí se, jak samostatně dokáže osoba vykonávat denní aktivity a zájmy.
  • Zajištění domácích prací – Toto kritérium, které se nevztahuje na osoby mladší 18 let, zkoumá, zda je jedinec schopen udržovat domácnost, včetně úklidu a vaření.

Aby byla osoba zařazena do stupně závislosti III nebo IV, je nutné, aby byla v závislé pozici ve vztahu k jiné osobě alespoň v sedmi z výše uvedených oblastí. Toto hodnocení je klíčové pro určení míry potřebné podpory a péče.