Osvětlené nábřeží Dunaje v Budapešti

V roce 2021 se pojistný trh navzdory trvající pandemii koronaviru zvýšil o 4,4 % na 147 miliard korun. Cestovní pojištění od ERV Evropské pojišťovny využilo více než 664 tisíc osob, což představuje pokles o 42 % ve srovnání s rokem 2019 před vypuknutím pandemie.

ERV dosáhla obratu ve výši 686 milionů korun díky velkému počtu pojištěných osob a novým produktům a službám zaměřeným na pojištění rizik spojených s COVID-19.

Klienty láká flexibilní pojištění

Během pandemie přišla ERV Evropská s novými službami a produkty, které přinesly výhody klientům. Jako první na trhu nabídla komplexní pojištění rizik spojených s COVID-19 pro všechny země, bez ohledu na semafor MZV/MZ ČR. Zároveň uvedla na trh nové cestovní pojištění SingleTrip.

Nová pojištění přinesla klientům větší možnosti individuálního nastavení pojistky a její sjednání se také zjednodušilo. Každý klient si nyní může vybrat ze čtyř jasně odstupňovaných variant a zvolit si připojištění podle konkrétní cesty.

Nové produkty a řešení pro situace spojené s pandemií COVID-19 přilákaly vysoký počet pojištěných osob.  Podle slov pojišťovny si lidé výrazněji uvědomují, že cestovní pojištění je nezbytné a při svém výběru stále více dbají na kvalitu poskytovaných služeb.

ERV Evropská pojišťovna tak potvrdila své postavení lídra na trhu s cestovním pojištěním a prohloubila spolupráci s největšími cestovními kancelářemi v zemi, mezi které patří Alexandria, Blue Style, Canaria Travel, Čedok, Exim, Fischer nebo Nev-Dama.

Pandemie změnila trh

Dopady pandemické situace však stále pociťuje celý trh – a ERV Evropská pojišťovna není výjimkou. I přes negativní vývoj situace v úvodu roku se však pojišťovně v roce 2021 podařilo dosáhnout pozitivního hospodářského výsledku. Tento výsledek byl významně ovlivněn prodejem podílu v asistenční firmě Euro-Center Holding a rozpuštěním rezervy na nezasloužené pojistné spojené s tzv. Lex voucher.

Nová tržní situace ovlivnila i trendy v oblasti škod. Jejich průměrná výše nadále stoupá, meziročně narostla o 6 % na 13 700 Kč. Ve srovnání s rokem 2019 to znamená téměř 30% nárůst.

„Ceny léčby v zahraničí neustále rostou a průměrná cena stornovaných dovolených je také vyšší než dříve. Naši klienti si potvrzují, že je v době pandemie důležité spoléhat na specialisty, kteří dokážou pojistit všechna potřebná rizika včetně COVID-19 a zajistit kvalitní pomoc,“ uvádí Štěpán Landík, člen představenstva ERV Evropské pojišťovny. Změnila se i skladba škodních událostí. V období před pandemií koronaviru představovaly léčebné výlohy průměrně 65 % všech škod z cestovního pojištění. V roce 2020 se tento poměr zcela obrátil – škody z léčebných výloh tvořily pouze 42 %, zato podíl škod ze stornovaných dovolených vzrostl na více než polovinu. Situace se ale, zdá se, pomalu navrací k trendům z let před pandemií. V průběhu minulého roku došlo k vyrovnání poměru v počtu škod způsobených léčením a stornem.