Evidenční čísla se týkají objektů, kterým nemůže být zpravidla uděleno číslo popisné. Evidenční čísla se tedy přidělují objektům s charakterem dočasného bydlení, jako jsou například chaty, chalupy, případně zahradní domky a tak dále. Evidenční číslo uděluje obec a je tím způsobem jedinečné, má zelenou tabulku s bílými číslicemi.

Evidenční číslo je jedinečné číslo pro každou budovu v rámci dané části obce, stejně jako popisné číslo. Avšak evidenční čísla tvoří samostatnou řadu čísel, takže v rámci stejné části obce mohou existovat dvě budovy s tím samým číslem, jedna s číslem popisným a druhá s evidenčním číslem.

Pokud se změní účel použití budovy, může se stát, že se změní i její číslo – například pokud se chalupa změní z trvalého bydlení na rekreační účel, může se odebrat číslo popisné a nahradit ho evidenčním.
Naopak, pokud se rekreační objekt přestaví na trvalé bydlení, může se odebrat evidenční číslo a nahradit ho popisným.