Jak již z názvu vyplývá, číslo orientační slouží především k orientaci v ulici. Číslo se vždy vztahuje k určitému územnímu prvku, například ulice, náměstí atd. Není zákonem povinný údaj, tudíž ani vůbec nemusí být uvedeno. Má většinou modrou tabuli s bíle psaným písmem nebo číslicemi.

Číslo popisné je jedinečné v rámci celé obce, kdežto číslo orientační je jedinečné v rámci ulice, může se tedy v obci opakovat i vícekrát.