Je to nová cena, která je ale snížená o částku, která zohledňuje opotřebení dané věci nebo také zohledňuje stáří věci.

Časová hodnota je jednou ze základních hodnot pro určení hodnoty majetku, kterou měla věc krátce před pojistnou událostí. Stanoví se z hodnoty nové, přičemž se zároveň přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení. Může se také přihlédnout ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. Též je možné vysvětlení, že časová cena zohledňuje pokles ceny majetku v čase.

Časová hodnota se jako pojistná hodnota použije vždy, kdy opotřebení nebo znehodnocení budovy přesáhne 70 % nové hodnoty.