Budova České národní banky v Praze.

Česká národní banka (ČNB) v loňském roce zaznamenala rekordní ztrátu ve výši 411,9 miliardy Kč. V roce 2021 přitom byla v jen 37,7 miliardy Kč. A za posledních 10 let ČNB vykázala ztrátu v maximální výši 249,3 miliardy Kč. Tyto údaje přinesla účetní závěrka banky.

Kumulovaná ztráta ČNB se zvýšila na 487,1 miliardy korun. Centrální banka plánuje tuto ztrátu uhradit z budoucích zisků.

Pokles hodnoty portfolií i devizové rezervy

Nejvýznamnějším faktorem, který způsobil loňskou ztrátu, byl pokles hodnoty pevně úročených dluhopisových a akciových portfolií. A také vyšší úrokové výnosy vyplácené českým bankám v důsledku zvýšených sazeb.

Největší část finanční ztráty ve výši 207,7 miliardy Kč vznikla v rámci správy devizových rezerv. V první polovině roku 2022 totiž ČNB zvýšila úrokové sazby, což vedlo k růstu nákladů na měnové operace.

Tyto operace zatížily banku úrokovými náklady ve výši 159,6 miliardy Kč vyplacenými obchodním bankám. V roce 2021 byly tyto náklady pouze 24,4 miliardy Kč.

Provozní ztráta 3 miliardy korun

Růst domácích cen se promítl do provozních nákladů ČNB, které letos dosáhly ztráty 3 miliardy Kč. V roce 2021 to bylo jen 2,6 miliardy Kč.

Banka uvedla, že se snaží vynakládat své finanční prostředky na provoz efektivněji a proto zpomalila růst mezd zaměstnanců a zmrazila platy členů bankovní rady.

Toto rozhodnutí bylo přijato poté, co se vedení centrální banky dohodlo s odbory na zrušení inflační doložky.

Stávající růst mezd by byl nevhodný

Průměrná nominální mzda v ČNB vzrostla letos o 4,5 %. Původní kolektivní smlouva počítala s tím, že růst mzdových prostředků pro zaměstnance odpovídá inflaci zvýšené o 2,5 procentního bodu.

To by však znamenalo nárůst mzdových prostředků v loňském roce o téměř 20 % a letos o 12 %.

Guvernér Aleš Michl v této souvislosti uvedl, že v době vysoké inflace je spojení růstu mezd s inflací nevhodné a může vést ke mzdově-inflační spirále.

V současné době má přitom ČNB 1 467 zaměstnanců. V roce 2021 banka vydala na platy zaměstnanců podle kolektivní smlouvy 1,385 miliardy Kč. Pro tento rok na ně v rozpočtu vyčlenila 1,497 miliardy Kč.

Úkolem centrální banky není zisk

Hlavní úlohou ČNB není zisk, ale péče o cenovou a finanční stabilitu. I když banka vykázala ztrátu, podle analytiků to není problém pro její fungování.

ČNB plní několik klíčových funkcí v rámci české ekonomiky a finančního systému. Mezi hlavní patří:

  • Určování měnové politiky: ČNB je zodpovědná za stanovení a uplatňování měnové politiky, která má zajistit cenovou stabilitu a podporovat hospodářský růst.
  • Péče o finanční stabilitu: ČNB sleduje a hodnotí rizika v bankovním sektoru a dalších oblastech finančního systému, aby zajistila jeho stabilitu a ochranu proti krizím.
  • Vydávání bankovek a mincí: ČNB má výhradní právo na emisi českých bankovek a mincí a také na kontrolu kvality a bezpečnosti platebních prostředků.
  • Řízení peněžního oběhu a platebních styků: ČNB má za úkol zajistit plynulý a bezpečný průběh peněžního oběhu a platebních operací v ČR.
  • Dohled nad finančním sektorem: ČNB má pravomoc dohlížet na banky, pojišťovny, penzijní fondy a další instituce působící v oblasti finančního trhu a chránit zájmy jejich klientů.
  • Devizový dohled: ČNB sleduje vývoj zahraničního obchodu a finančního sektoru, spravuje devizové rezervy ČR a řídí měnový kurz koruny vůči zahraničním měnám.