Crowdfunding je způsob financování, při kterém se prostředky na konkrétní projekt, iniciativu nebo podnikání shromažďují od široké veřejnosti prostřednictvím online platformy. Je to forma kolektivního investování, kdy jednotliví lidé, známí jako „přispěvatelé“ nebo „crowdfundeři“, přispívají finančními prostředky do projektu podle svých možností.

Crowdfunding umožňuje tvůrcům projektů získat financování bez nutnosti oslovovat tradiční finanční instituce nebo investory. Typicky je zde stanovený cílový finanční cíl, kterého musí projekt dosáhnout, aby mohl být realizován. Přispěvatelé pak mohou většinou vybrat z různých možností odměn nebo podílu na projektu, které jsou jim nabízeny v závislosti na výši jejich příspěvku.

Crowdfunding se využívá pro různé typy projektů a iniciativ, včetně uměleckých projektů, podnikatelských start-upů, charitativních kampaní, vývoje nových produktů a dalších. Online platformy pro crowdfunding zajišťují transparentnost, propojení mezi tvůrci projektu a přispěvateli a často také zajišťují proces platby a správu příspěvků. Crowdfunding umožňuje tvůrcům projektů získat finanční podporu a zároveň zapojit komunitu a budovat povědomí o svém projektu. Pro přispěvatele poskytuje možnost podpořit projekty, které je zajímají, a získat ocenění nebo výhody za svůj příspěvek.