Žena kontrolující nové podmínky Premium Konta.

Československá obchodní banka oznámila nové podmínky pro svou službu ČSOB Premium, které vstoupila v platnost od 1. června 2024. Tyto změny se týkají především klientů využívajících prémiový účet Premium Konto.

Nové podmínky

Nové podmínky stanovují, že klienti ČSOB, kteří chtějí využívat služby prémiového účtu zdarma, musí splnit alespoň jedno z následujících kritérií:

  1. Úspory ve výši 2 000 000 Kč: Souhrn hodnoty účtů, depozitních, spořicích a investičních produktů vedených na jméno klienta musí činit alespoň 2 000 000 Kč.
  2. Úvěry ve výši 5 000 000 Kč: Souhrnná výše úvěrů poskytnutých klientovi musí činit alespoň 5 000 000 Kč.
  3. Měsíční příjem 60 000 Kč a úspory/úvěry 300 000 Kč: Běžné účty klienta musí vykazovat měsíční příjem minimálně ve výši 60 000 Kč a zároveň souhrnná výše nesplacených úvěrů a úspor musí činit alespoň 300 000 Kč.

Změny v produktech a službách

ČSOB bude poskytovat prémiové produkty a služby, jejichž seznam bude k dispozici na webových stránkách ČSOB Premium. Tyto produkty a služby budou přizpůsobeny individuálním potřebám klientů, což zahrnuje přístup k exkluzivním investičním možnostem, osobním finančním poradcům a dalším speciálním službám. Mezi tyto doplňkové služby patří například:

  • ČSOB Premium Concierge: Služba poskytující osobního asistenta, který pomáhá s organizací volného času, cestování, rezervacemi a dalšími záležitostmi.
  • LoungeKey: Přístup do letištních salonků po celém světě, což zvyšuje komfort cestování.
  • Pojištění majetku a osob: Výhodné podmínky pojištění majetku, cestovní pojištění nebo pojištění odpovědnosti.
  • Investiční poradenství: Individuální poradenství pro optimální zhodnocení finančních prostředků.

Informování klientů

ČSOB bude své klienty o navrhovaných změnách informovat před jejich účinností. Informace o změnách budou dostupné v provozních prostorách poboček ČSOB a na webových stránkách ČSOB Premium. Navíc budou klienti informováni prostřednictvím internetového bankovnictví, e-mailu, nebo zprávou ve výpisu z účtu Premium Konto. Pokud klient změny neodmítne do dne nabytí jejich účinnosti, považuje se návrh za přijatý. V případě nesouhlasu mají klienti právo bezplatně ukončit smlouvu o Premium Kontu s okamžitou účinností. ČSOB tak zajišťuje, že klienti jsou o všech změnách včas a transparentně informováni, aby mohli provést informovaná rozhodnutí o svých bankovních službách.

Důvody pro změny podmínek zahrnují změny právních předpisů, situace na finančních trzích, technologický vývoj, změny obchodní politiky ČSOB a další faktory. Tyto změny mají za cíl optimalizovat nabídku bankovních služeb a přizpůsobit je aktuálním trendům na trhu.

Ukončení Služby

Služba ČSOB Premium zaniká ke dni ukončení smlouvy o Premium Kontu nebo převedením účtu na jiný typ běžného účtu. Ukončením služby se mění i podmínky u ostatních produktů a služeb poskytovaných ČSOB.

Tyto změny mohou mít významný dopad na klienty, a proto je doporučeno, aby se seznámili s novými podmínkami a případně se obrátili na svého bankovního poradce. Pro podrobnější informace mohou klienti navštívit webové stránky ČSOB Premium nebo kontaktovat zákaznickou podporu.