Běžný účet je typ účtu, který mohou využít fyzické i právnické osoby. Je to standardní platební instrument pro bezhotovostní platby. Slouží k ukládání peněz a k provádění různých typů plateb (například jednorázových úhrad, trvalých plateb nebo inkasa).

S penězi na běžném účtu můžete snadno manipulovat, mají tedy vysokou likviditu. Zároveň ovšem musíte počítat s velmi nízkým (často nulovým) úročením vkladů.

Společně s běžným účtem banky standardně poskytují další služby, jako je například:

Vedení běžného účtu některé banky zpoplatňují. Poplatky navíc mohou být spojené také s některými doplňkovými službami k účtu – například se platbami do zahraničí. Většina poskytovatelů bankovních institucí ovšem nabízí běžné účty zdarma.