Pobočka ČSOB Pojišťovny

ČSOB Pojišťovna představila nové „zelené“ pojištění, které je speciálně navržené pro byty i rodinné domy a sleduje aktuální trendy v oblasti udržitelného bydlení. Strategie udržitelnosti totiž hraje v ČSOB Pojišťovně stěžejní roli.  Firma  tímto způsobem odpovídá na klíčové potřeby klientů a reaguje na rostoucí důraz na ochranu životního prostředí a udržitelnost ve společnosti.

Jednou z nejvýznamnějších vlastností tohoto nového produktu je jeho schopnost přizpůsobit se různým situacím. Nová pojistka byla vyvinuta s ohledem na tradiční rizika, ovšem s důrazem na motivaci a odměňování klientů, kteří při pořizování nebo renovaci svého majetku dbají na přírodu a životní prostředí.  Klasické pojištění majetku tím dostává nový rozměr.

Jak to funguje v praxi? Pokud například dojde ke zničení majetku, klient dostane z pojistky kromě standardního pojistného plnění až 200 000 Kč navíc na pořízení tepelného čerpadla. Společnost proto tímto způsobem podporuje ekologické a energeticky účinné způsoby vytápění, které tvoří důležitou součást udržitelného bydlení.

Pojištění se zelenými výhodami

Klienti, kteří staví úsporné domy a byty, mohou od ČSOB Pojišťovny čerpat i další výhody. Získají například limity pojistného plnění navýšené o 50 % – a to bez dopadu na výši pojistného. Klienty by to mělo motivovat k budování ekologicky šetrných staveb a rozvíjení zelených technologií.

V případě, že dojde k závažné škodě na majetku pojištěného, ČSOB Pojišťovna poskytne klientovi finanční příspěvek na pořízení prvků, které snižují energetickou náročnost budov. Může jít o:

  • tepelná čerpadla,
  • zateplení,
  • trojitá skla
  • nebo solární panely.

Klienti tak získají nejen prostředky na obnovu majetku, ale také další důvod investovat do udržitelných a úsporných technologií, které šetří za energii a snižují negativní vliv člověka na životní prostředí.

Asistenční služby se rozšíří

Další novinkou ČSOB Pojišťovny je rozšíření bezplatných asistenčních služeb o servis tepelných čerpadel a klimatizací, což ocení klienti, kteří využívají ekologicky šetrná řešení vytápění a chlazení. Pojišťovna takto zajistí, že budou jednotky správně udržované a vydrží fungovat déle.

Kromě toho do asistenčních služeb přibude cykloasistence, která zajistí opravu kola kdekoliv v České republice. Novinka má motivovat lidi, aby využívali ekologicky šetrné způsoby dopravy. Pojišťovna tímto způsobem podporuje trvale udržitelnou mobilitu a snižuje dopad dopravy na životní prostředí.