Plačící žena volá na pojišťovnu po dopravní nehodě v zahraničí

Postihla vás v zahraničí dopravní nehoda? Stali jste se na dovolené přímým účastníkem karambolu? Při nehodě na území České republiky je situace sice také stresující a nepříjemná, ale nakonec se vždy nějak vyřeší, ať už s podporou pojišťovny či za asistence Policie ČR.

Při nehodě v zahraničí s ke stresu ze samotné situace může přidat také s jazyková bariéra a neznalost správného postupu. Někdy může být řešením vyplnění tzv. europrotokolu, jindy musíte zavolat policii.

Zastavte vozidlo a zajistěte bezpečnost místa nehody

Po dopravní nehodě ihned zastavte své auto a adekvátně zabezpečte místo. Před výstupem z vozidla si nasaďte reflexní vestu – to platí i pro ostatní členy posádky. Poté ve správné vzdálenosti umístěte výstražný trojúhelník pro upozornění ostatních řidičů.

Jestliže při nehodě došlo ke zranění, poskytněte v rámci svých možností první pomoc a zavolejte záchrannou službu. Je užitečné mít v telefonu uložená čísla policie a záchranných služeb států, do kterých hodláte cestovat. Pokud jste měli nehodu na území Evropské unie, můžete využít univerzální číslo tísňového volání 112.

Kdy je nutné zavolat policii?

V České republice je povinné volat při dopravní nehodě policii zejména v případech:

 • úmrtí,
 • zranění,
 • hmotné škody nad 100 000 Kč,
 • poškození majetku třetí strany,
 • poškození pozemní komunikace a jejích součástí,
 • neschopnosti zabezpečit obnovení provozu
 • či neshody ohledně viníka nehody.

Při nehodě v zahraničí může být situace obtížnější. Rozhodnutí, kdy je nutné volat policii, totiž závisí na místních zákonech. Je tedy vhodné si buď předem zjistit podmínky pro kontaktování policie v daném státě. A pokud si nejste jistí, raději policisty zavolejte.

Pokud policii přivoláte, může s vámi sepisovat protokol a v té chvíli může nastat jazyková bariéra. Co dělat, pokud nerozumíte protokolu, který vám předkládají k podpisu? Důležité je podepsat protokol pouze tehdy, pokud mu plně rozumíte. Pokud nerozumíte jeho obsahu nebo rozumíte pouze částečně, do protokolu zapište své vyjádření o dopravní nehodě v češtině.

Co dělat, pokud policii nepřivoláte?

Pokud policii k nehodě nepřivoláte, je na vás a ostatních účastnících, aby sepsali záznam o dopravní nehodě.

V takovém případě je důležité mít k dispozici europrotokol. Do něj zaznamenáte následující údaje:

 • místo a čas nehody,
 • údaje o účastnících,
 • údaje o vozidlech,
 • příčinu,
 • průběh a následky nehody.

Pokud europrotokol nemáte, můžete využít jakýkoli kus papíru a vytvořit nákres místa nehody a situace.

Je vhodné si rovněž zaznamenat následující důležité údaje:

 • SPZ vozidel,
 • VIN poškozených vozidel,
 • značky a typy vozu,
 • jména, příjmení a bydliště řidičů,
 • údaje o pojištění (čísla zelených karet, platnost, čísla pojistných smluv, názvy pojišťoven)
 • jména a adresy svědků apod.

Nezapomeňte také pořídit fotografie místa nehody z různých úhlů pomocí mobilu. Oba účastníci nehody musí protokol podepsat.

Kdy můžete s vozidlem odjet?

Vozidla můžete odstranit ze silnice a obnovit provoz pouze tehdy, pokud jste nehodu nahlásili policii a označili konečné postavení vozidel sprejem nebo například křídou. Také je velmi důležité, abyste pořídili dostatečnou fotodokumentaci.

Dále je nutné se ohledně odstranění vozidel dohodnout se všemi účastníky nehody. Pokud nedojde k dohodě, nechte vozidla na místě tak, jak jsou.

Kontaktujte svoji pojišťovnu

Vzápětí se obraťte na svoji pojišťovnu, u které máte sjednané povinné ručení nebo havarijní pojištění. Asistenční služba s vámi prodiskutuje detaily, nabídne odtah vozidla, zajistí opravu nebo poskytne náhradní vozidlo. Zkrátka vám poradí, co a jak dělat. Asistenční službu kontaktujte i v případě, že si nejste jisti dalším postupem. Operátoři na asistenční lince se setkávají s podobnými situacemi každý den a mají bohaté zkušenosti, jak takové situace řešit.