Hypoteční zástavní listy můžeme zařadit do kategorie dluhopisů nebo cenných papírů. Vydávají je hypoteční banky za účelem získání kapitálu k financování hypotečních úvěrů.

Hypoteční zástavní listy jsou zpravidla vydávány na pětiletou dobu, může být ale i delší doba. Před uplynutím jejich splatnosti je může držitel prodat zpět bance, nebo například prostřednictvím brokera na burze cenných papírů.

Výnosy z hypotečních zástavních listů nepodléhají dani z příjmů = nemusíte je danit.

Na samotnou evidenci hypotečních zástavních listů dohlíží Česká národní banka.

Investice do hypotečních zástavních listů patří k nejméně rizikovým, zároveň je to také investice s nízkým úročením.