Hyperinflace je druhem inflace, která se značí extrémní vysokou a stále vzrůstající inflací (řádově stovky procent a výš). Hyperinflace je zcela zdrcující na stav ekonomiky státu jako takového, jelikož měna daného státu ztrácí absolutní hodnotu, z důvodu enormního zvyšování cen. Lidé se proto měny zbavují a snaží se peněžní prostředky vložit do jiných stabilních měn, jako je například americký dolar, anglická libra atd.

S hyperinflací se nejčastěji setkáme například v době válečného konfliktu na daném území, případně různých politických převratů. V dnešní době si jako příklad můžeme uvést hyperinflaci ve Venezuele, která dosahuje astronomických výšin, až několik desítek tisíc procent.