Budova České národní banky

Podle dat ČNB z počátku měsíce cenová hladina v červenci 2023 meziročně vzrostla pouze o 8,8 %. Tempo inflace tak nadále výrazně zpomaluje, čísla se ovšem stále pohybují nad horní hranicí tolerančního pásma stanoveného ČNB. Když údaje očistíme o prvotní vlivy změn v nepřímých daních, zaznamenaly spotřebitelské ceny v červenci meziroční nárůst o 8,6 % (tato hodnota je označována jako měnověpolitická inflace).

Ekonomika se hýbe podle očekávání

Červencová míra inflace se tak od letní prognózy ČNB lišila pouze o jednu desetinu procentního bodu. Tento rozdíl byl především způsoben mírně pomalejším růstem cen potravin a mírně nižším jádrovým indexem cen. Opačný efekt měl větší růst regulovaných cen, který přispěl k odchylce od původní prognózy. Ceny pohonných hmot se vyvíjely podle očekávání.

červenec 2023meziročně v %
ZoMP léto 2023skutečnost
Index spotřebitelských cen8,98,8
Regulované ceny21,922,5
Primární dopady změn daní0,20,2
Očištěno o změny nepřímých daní  
Ceny potravin, nápoje, tabák9,08,5
Ceny pohonných hmot-26,1-26,8
Měnověpolitická inflace8,78,6

zdroj: ČNB

Jádrová inflace v červenci nadále zpomalila. Její postupný pokles trvá již od října minulého roku. Změny způsobuje pomalejší nárůst cen importovaných komodit, ale také ochlazení domácí poptávky. Tato situace brání dalšímu růstu ziskových marží u výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb. Rovněž růst cen zboží a služeb se proto zpomalil.

Sníženou dynamiku cen služeb zapříčiňuje trvající útlum faktorů ovlivňujících imputované nájemné (tedy de facto náklady na bydlení). Patří k nim například zpomalení růstu cen ve stavebnictví a stabilizace cen nových rezidenčních nemovitostí, k níž dochází vlivem stoupajících úrokových sazeb.

V červenci méně zdražily také potraviny. K tomu přispěly klesající ceny světových zemědělských komodit a domácích agrárních výrobců, stejně jako snížená poptávka ze strany spotřebitelů. Ta se projevuje v pokračujícím poklesu reálných maloobchodních tržeb za prodej potravin. Regulované ceny stále výrazně rostly, nicméně i zde v červenci došlo k postupnému zpomalování trendu. Ačkoli ceny pohonných hmot v červenci mírně stouply, v meziročním srovnání vidíme, že se ceny oproti loňsku drží stále na výrazně nižší úrovni. Loňské vysoké ceny totiž silně ovlivnila zejména ruské invaze na Ukrajinu.

Inflace zřejmě dál klesne

Změny cenových ukazatelů potvrzují letní prognózy, které předpovídaly prudký pokles inflace během letních měsíců. Až do září by se měl meziroční růst cen postupně zpomalovat. V průběhu října trend dočasně naruší statistický efekt úsporného tarifu pro ceny energií, který vláda zavedla koncem minulého roku. Jakmile však tento efekt odezní, očekává se, že bude dezinflace pokračovat. Na začátku následujícího roku inflace podle odhadů strmě klesne a přiblíží se cílové hodnotě 2 % stanovené ČNB.