Rozbité čelní sklo auta

Čelní sklo patří mezi nejohroženější části našich vozidel. Při každodenním provozu na silnicích jsme vystaveni riziku, že se čelní sklo rozbije nebo popraská. S poškozeným sklem se pak špatně jezdí a i jeho oprava vás vyjde draho.

Proto je důležité mít správně nastavené pojištění čelního skla, které je přesně na takové situace navržené.

Zatímco v minulosti byly škody na čelním skle běžně hrazeny z povinného ručení, v posledních letech pojišťovny přestaly tyto škody automaticky proplácet. To bohužel znamená, že i když máte své vozidlo pojištěné, nemusíte nutně dostat náhradu za poškozené čelní sklo. Doporučujeme si pohlídat správné nastavení pojistky, abyste byli v případě potřeby kryti.

Jak postupovat při pojišťování čelního skla?

Zde je návod, jak pojistku správně nastavit:

  • Zjistěte, zda vaše pojištění zahrnuje i čelní sklo: Prvním krokem je prozkoumat vaši stávající pojistnou smlouvu a zjistit, zda zahrnuje pojištění čelního skla. Některé pojistné smlouvy toto krytí standardně obsahují, ale v jiných případech je třeba příslušnou klauzuli přidat jako doplňkové pojištění. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svou pojišťovnu a zjistěte podrobnosti.
  • Zkontrolujte pojistné podmínky a výši pojistného plnění: Přečtěte si podmínky pojištění – některé pojistky mohou poskytovat plné krytí v případě jakýchkoli poškození, zatímco jiné mohou stanovit maximální limit pro náhradu nákladů na opravu nebo výměnu. Doporučujeme si proto nastavit takovou výši pojistné částky, aby vám pokryla plnou výši případné opravy.
  • Zkontrolujte, zda jsou splněny předpoklady pro uplatnění pojistky: Pojišťovny často stanovují určité podmínky, které musí být splněny pro uplatnění pojistky na čelní sklo. Patří sem například nutnost opravy u předem schváleného partnera pojišťovny nebo podání nároku do stanovené lhůty od vzniku škody. Důkladně prostudujte tyto podmínky a ujistěte se, že jste připraveni jednat v souladu s nimi, pokud dojde k poškození čelního skla.
  • Fotodokumentace a důkazy: Pokud dojde k poškození čelního skla, je důležité pořídit dostatečnou fotodokumentaci a shromáždit důkazy. Vyfotografujte poškození z různých úhlů a zapište okolnosti, jako je místo a čas incidentu – může se vám to hodit při uplatňování pojistky. Pokud byli přítomni svědkové nebo byla zavolána policie, získání jejich kontaktů a podepsání prohlášení o incidentu mohou také posílit váš nárok na náhradu.
  • Kontaktování pojišťovny a podání nároku: Jakmile máte veškeré potřebné informace a důkazy, obraťte se na svou pojišťovnu a podejte nárok na náhradu škody. Dodržte stanovenou lhůtu a poskytněte všechny požadované dokumenty. Je také dobré vést si kopie veškeré korespondence a komunikace s pojišťovnou.
  • Sledujte průběh a vyřízení nároku: Udržujte si přehled o průběhu a vyřízení vašeho nároku. Mějte na paměti, že proces může trvat nějaký čas a vyžadovat další kroky, jako je posouzení opravy nebo vyhodnocení škody odborníkem pojišťovny. Buďte trpěliví a v případě nejasností se nebojte kontaktovat pojišťovnu a žádat o aktualizace.
  • Správné nastavení pojištění je nezbytné proto, aby vám pojistka náklady na opravu poškozeného skla účinně pokryla. Sledováním uvedených kroků a pečlivým dodržováním podmínek pojištění budete mít jistotu, že jste na nečekané poškození čelního skla vašeho vozidla dobře připraveni.

Hledáte pojištění čelního skla? Vyberte si online

Při výběru vhodného pojištění čelního skla vám mohou pomoci různé online kalkulačky a srovnávače. Tyto nástroje vám umožní jednoduše zjistit, zda je pro vás výhodné doplnit pojistku čelního skla k havarijnímu pojištění nebo zda je lepší si ho sjednat jako připojištění k povinnému ručení. S výběrem vám rád zdarma pomůže náš poradce.

Při výběru vhodného pojištění je důležité věnovat pozornost nejen výši pojistných limitů, ale i tomu, zda daná pojišťovna stanovuje limit na každou pojistnou událost zvlášť, nebo pracuje s limitem pro celý pojistný rok. Je také důležité se seznámit s podmínkami vybraného produktu a výlukami, které mohou být v pojistné smlouvě uvedeny. Tyto výluky mohou zahrnovat situace, kdy pojišťovna může snížit pojistné plnění nebo je dokonce zcela odmítnout.