Check-in u letištní přepážky před odletem do zahraničí.

Vyjeli jste na hory bez cestovního pojištění a nešťastnou náhodou jste si zlomili nohu? I když máte evropskou kartičku pojištěnce od své zdravotní pojišťovny, nemusí vám stačit. Může se stát, že si náklady na léčbu budete hradit sami.

Cestovní pojištění by mělo být neodmyslitelnou součástí každého zahraničního výletu. Pokrývá totiž nejen případy, kdy onemocníte nebo se zraníte, ale také ty, kdy způsobíte škodu někomu jinému.

Přesto však každý rok vyjede do zahraničí určité procento lidí, kteří si cestovní pojištění nesjednají. Někdy zapomenou, jindy si myslí, že se bez něj na krátké dovolené obejdou nebo spoléhají na to, že jsou opatrní a zkušení lyžaři.

Bohužel, nehoda se může stát i zcela bez vašeho zavinění a nemoc si nevybírá. Co tedy dělat, když se v cizině zraníte, ale cestovní pojištění jste si nesjednali?

Jak vše řešit bez cestovního pojištění

V případě, že se v zahraničí zraníte a nemáte cestovní pojištění, může vám pomoci některá z následujících možností:

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud pobýváte v zemích EU, v Norsku, na Islandu, ve Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku, můžete se alespoň částečně spolehnout na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Opravňuje vás k využívání lékařské péče v dané zemi v podobě, v jaké na ni mají nárok její obyvatelé.

V praxi to znamená, že jste v dané zemi ve stejném postavení jako místní obyvatelé. Za péči, za kterou neplatí oni, nemusíte platit ani vy. A naopak, co platí místní obyvatelé, musíte také hradit ze svého. EHIC proto nemusí stačit na pokrytí všech nákladů na zdravotní péči.

Vlastní prostředky

I když může být zdravotní pojištění užitečné, nelze se na něj plně spoléhat. V některých zemích existuje kombinace veřejného a soukromého zdravotnictví, kde si pacienti musí platit soukromé zdravotnické služby.

Znamená to, že když se ocitnete v soukromé nemocnici, pravděpodobně budete muset nést všechny náklady sami. Ve státní nemocnici byste přitom za stejnou péči nic neplatili.

Také je důležité mít na paměti, že ne všechny lékařské zákroky jsou hrazeny prostřednictvím zdravotního pojištění. V některých zemích jsou určité zákroky z pojištění vyloučené a pacienti si je musí hradit sami.

Někdy se přitom stačí podívat do okolních zemí.

Například mezi Českou republikou a Slovenskou republikou existuje mezivládní dohoda o vzájemné úhradě zdravotních výloh občanů obou zemí, nevztahuje se však na zásahy horské služby. A ty stojí i tisíce eur.

Podobně to funguje i v dalších státech. Zásah horské služby, vyprošťování nebo například transport helikoptérou často nejsou kryté zdravotním pojištěním. Platíte je tedy ze svého.

Platební karta

Pomoci vám může i vaše platební karta. Některé vyšší řady platebních či kreditních karet totiž nabízejí cestovní pojištění jako součást balíčku služeb.

Možná tak máte sjednané cestovní pojištění, aniž byste o tom věděli. V některých případech může toto pojištění platit i pro vaše spolucestující, pokud s vámi žijí ve společné domácnosti.

Pokud takovou kartu máte, můžete vše řešit přímo s bankou, která vám poskytne potřebné informace o příslušné asistenční službě. A ta vám poté pomůže s řešením pojistné události.

Bilaterální dohoda

Další z možností, která vás může zachránit, je bilaterální dohoda. Pokud nemáte cestovní pojištění a zraníte se v zemi, se kterou má Česká republika uzavřenou bilaterální dohodu, můžete získat alespoň neodkladnou péči na základě EHIC kartičky.

Tato péče je bezplatná. Aktuálně máme bilaterální dohody s následujícími zeměmi:

  • Makedonií,
  • Srbskem,
  • Černou Horou
  • a Tureckem.

Pamatujte však, že rozsah a kvalita neodkladné péče se mohou lišit v závislosti na konkrétní zemi.

Absence pojištění a její důsledky

Kromě toho, že vám absence cestovního pojištění může přinést velmi vysoké náklady na ošetření, hospitalizaci a další související péči, můžete být také potrestáni pokutou. Některé země totiž od turistů výslovně vyžadují, aby měli sjednané cestovní pojištění.

Jako příklad lze uvést Itálii, kde musíte mít pojištění odpovědnosti, pokud se plánujete věnovat:

  • horolezectví,
  • lyžování
  • nebo snowboardingu.

Když nemáte pojištění odpovědnosti sjednané, můžete dostat pokutu až 150 eur.