Rozbité čelní sklo po srážce se zvěří

Pokud dojde ke srážce vašeho vozidla se zvěří na silnici, je důležité postupovat správně, abyste chránili sebe i další řidiče. Zaprvé označte místo nehody a zavolejte policii. Pokud je to možné, odstavte vozidlo na bezpečné místo. Minimalizujete tak riziko další nehody.

Nahlášených nehod motorových vozidel se zvěří bohužel v ČR stále přibývá. Podle statistik České kanceláře pojistitelů se ve druhém čtvrtletí roku 2010 jednalo o 897 nehod, ale v roce 2022 to již bylo 4041 nehod.

Procentuální podíl nehod se zvěří se v průběhu let také zvyšuje. Ve druhém čtvrtletí roku 2010 tvořily srážky se zvířaty jen 4,8 % všech hlášených nehod, zatímco ve druhém čtvrtletí roku 2022 už to bylo 16 %.

Proto je nutné být opatrný a dodržovat pravidla silničního provozu.

Jak nehodě předejít?

Nejopatrnější byste měli být zejména v době svítání a soumraku, kdy je riziko srážky nejvyšší. A to zvlášť na místech, kde je silnice obklopena vysokou trávou, lesy, poli nebo tam, kde jsou umístěny výstražné dopravní značky „zvěř“.

Riziko nehody minimalizujete snížením rychlosti. Při vyšší rychlosti totiž hrozí, že zvíře prorazí sklo vozidla a způsobí vám vážné zranění.

Pokud už vám zvíře skočí do cesty, prudce zpomalte a snažte se udržet směr jízdy v pruhu. Vyhnout se zvířeti na poslední chvíli může vést k ještě většímu nebezpečí.

Co dělat, když se vám stane nehoda se zvěří?

Po srážce se zvěří zapněte výstražná světla, postavte varovný trojúhelník na silnici a zavolejte policii. Pokud je zvíře naživu, snažte se s ním manipulovat co nejméně a neodvážejte ho. Může být nemocné a manipulace s ním nemusí být nebezpečná.

Mějte na paměti, že policie kontaktuje místní myslivecké sdružení, které se bude dohledáním zvířete zabývat. 

Pokud máte pojištění, kontaktujte také asistenční službu své pojišťovny a případně pořiďte fotodokumentaci a videodokumentaci z místa nehody.

Kdy volat policii?

Pokud dojde k nehodě se zvířetem, je důležité okamžitě kontaktovat policii, a to i v případě, že zvíře odběhlo a škoda na vozidle se zdá minimální. Zvíře může mít vnitřní zranění, a tak bude stejně nutné ho nalézt. 

Policie se s vámi bude snažit situaci probrat a poskytne vám informace, jak dále postupovat. Zeptají se na podrobnosti o zraněném zvířeti a možném zranění vás nebo posádky vozu. Případně zařídí přivolání záchranné služby.

Označení místa nehody

Místo nehody je důležité řádně zabezpečit a označit. Tím zajistíte, že se další řidiči na silnici budou včas a jasně orientovat a minimalizujete riziko dalších střetů. Pro upozornění použijte varovné trojúhelníky a výstražná světla.

V případě, že došlo k nehodě na místě, kde je nutné obnovit provoz, nebo vyprostit zraněné osoby, musíte na místě postupovat jako u běžné nehody a vyznačit konečné postavení vozů.

Co dělat, když je zvíře mrtvé?

Pokud došlo k úhynu zvířete po srážce, nedoporučuje se s ním manipulovat. Zvíře může být nakažlivé nebo může stále být naživu a mohlo by vás napadnout.

Nesnažte se zvíře odvézt, abyste ho využili na maso. Toto jednání by se mohlo považovat za přestupek proti majetku nebo dokonce za krádež. Zvíře obvykle patří někomu jinému, například místnímu mysliveckému sdružení, které má právo na jeho zpracování. Je vhodné také kontaktovat místní myslivecké sdružení, které zajistí odborné odstranění zvířete a jeho odvoz. Tyto kroky případně zajistí i policie.