Žena se zabandážovanou nohou leží na gauči s notebookem na nohách.

V životě každého z nás mohou nastat situace, kdy z důvodu nemoci nebo úrazu nemůžeme vykonávat svou pracovní činnost. V takových případech je důležité vědět, jak správně postupovat při žádosti o vyplacení dávky nemocenského pojištění.

Příklad: Markéta, třicetiletá marketingová specialistka z Lázní Bohdaneč, si při běhu zranila kotník. S bolestivou zlomeninou a neschopností pracovat čelí výzvě získání nemocenských dávek. Navštíví lékaře, který jí vystaví potřebná potvrzení, a poté kontaktuje HR oddělení své firmy pro radu, jak postupovat. S pomocí HR se jí podaří správně vyplnit všechny formuláře a zajistit si finanční podporu během zotavování.

Markétin příběh není ojedinělý. Každý rok mnoho lidí čelí nečekaným zdravotním problémům, které je dočasně vyřadí z práce. Její zkušenost ukazuje, jak důležité je mít přehled o svých právech a povinnostech, a jak může správné informace a podpora usnadnit proces získání nemocenských dávek.

Kdo má nárok na nemocenské dávky?

Nárok na nemocenské mají zaměstnanci, kteří jsou v pracovní neschopnosti a zároveň jsou účastníky nemocenského pojištění – to prakticky zahrnuje téměř všechny zaměstnance. Samostatně výdělečně činné osoby (OSVČ) mají nárok na nemocenské pouze v případě, že si platí nemocenské pojištění.

Jak postupovat při nastupující pracovní neschopnosti?

  1. Návštěva lékaře – Nejdříve je nutné navštívit lékaře, který posoudí váš zdravotní stav a případně vydá potvrzení o pracovní neschopnosti, tzv. neschopenku.

  2. Oznámení zaměstnavateli – Bezodkladně informujte svého zaměstnavatele o vaší pracovní neschopnosti a předejte mu neschopenku.

  3. OSVČ – Pokud jste OSVČ a dostanete se do situace, kdy nemůže pracovat kvůli nemoci. Lékař Vám to potvrdí a vy dostanete pouze potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti. Nemusíte pak posílat žádné papírové formuláře na příslušný OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení), protože lékař odesílá všechny potřebné dokumenty týkající se nemoci a žádosti o nemocenské přímo do systému České správy sociálního zabezpečení elektronicky. OSVČ také již nemusí podávat žádost o nemocenské, jelikož celý systém vyplácení dávek je automatizován. Vyplácení probíhá stejným způsobem jako platba pojistného na nemocenské pojištění. Nemocenská je pak poslána buď na bankovní účet, z něhož se platí pojistné nebo na adresu uvedenou v záznamech OSSZ pro vyplácení dávek, případně na adresu trvalého pobytu OSVČ.

Doba čekání a jak se počítá výše nemocenské:

Výše nemocenské se počítá z denního vyměřovacího základu, který je stanoven na základě vašeho průměrného výdělku. Pro rok 2023 činí nemocenské 60 % z denního vyměřovacího základu. V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti může dojít k navýšení této částky. První tři dny pracovní neschopnosti jsou tzv. karenční dobou, během které nemáte nárok na dávky. Od čtvrtého dne vám vzniká nárok na nemocenské dávky, což vám bude platit zaměstnavatel, pokud jste zaměstnanec. Od patnáctého dne a více pak proplácí nemocenskou stát (OSSZ). Pokud jste OSVČ, tak vám stát bude hradit 60% denního vyměřovacího základu od 15-30 dne. Od 31-60 dne pracovní neschopnosti pak 66% z denního vyměřovacího základu a od 61. dne pracovní neschopnosti pak 72% z denního vyměřovacího základu.

Jak dlouho lze pobírat nemocenskou?

Doba, po kterou můžete pobírat nemocenské, není omezena a závisí na délce vaší pracovní neschopnosti. Pokud se vaše zdravotní stav nezlepší, může být po určité době zahájen proces posuzování invalidity.

Co dělat v případě nejasností nebo problémů?

V případě nejasností nebo problémů se můžete obrátit na svého zaměstnavatele, případně přímo na ČSSZ. Je důležité mít vždy přehled o všech podkladech a dokladech, které jste v souvislosti s vaší pracovní neschopností předložili.

Postup při žádosti o dávky nemocenského pojištění není složitý, ale vyžaduje pečlivé dodržování určitých kroků a termínů. Správným postupem a dodržením všech potřebných formalit si zajistíte hladký průběh vyřízení vašeho nároku na nemocenské. V případě nejistoty nebo specifických situací je vždy lepší obrátit se na odborníky nebo příslušný úřad.