Karenční doba je pevně stanovená doba, po kterou pojistiteli (pojišťovně) nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění z různých událostí, které by jinak normálně byly považovány za pojistné události.

Záleží vždy na dané pojišťovně jak dlouhá karenční doba bude, každá pojišťovna to má nastavené jinak. Nejčastěji se s karenční dobou můžeme setkat například u nemocenské, kdy první tři dny kdy nemá klient pojišťovny nárok na pojistné plnění.
Každá pojišťovna má uvedenou karenční dobu v pojistné smlouvě.