Auta poškozená padajícím stromem

Změna havarijního pojištění může být snadným způsobem, jak ušetřit peníze. Obzvlášť pokud máte pojistku nevhodně nastavenou – a na pojištění zbytečně přeplácíte. Změnou pojišťovny nebo tarifu můžete snížit své náklady.

Jestliže se rozhodnete zrušit havarijní pojištění, existuje několik důvodů stanovených zákonem, které umožňují výpověď smlouvy.  Tyto důvody zahrnují například prodej vozidla, jeho převod do zahraničí nebo ukončení provozu vozidla.

Pokud plánujete vypovědět havarijní pojištění, pečlivě si přečtěte podmínky smlouvy s pojišťovnou, ať postupujete správným způsobem.

Vypovězení smlouvy k výročí pojistky

Havarijní pojištění je obvykle uzavřeno na roční bázi a pokud není včas vypovězeno, automaticky se prodlužuje. Výpovědní lhůta je zpravidla šest týdnů před datem výročí pojištění.

Pokud tedy máte v úmyslu vypovědět své havarijní pojištění, doporučujeme odeslat výpověď minimálně dva měsíce před datem výročí uzavření smlouvy na adresu vaší pojišťovny. Výpověď by měla být odeslána jako doporučený dopis a musí ji podepsat osoba, která pojištění uzavřela, tedy pojistník.

Zrušení havarijního pojištění kvůli zvýšení pojistného

Pokud vám pojišťovna upraví cenu havarijního pojištění, máte možnost smlouvu vypovědět do 30 dnů od data, kdy vám byla změna oznámena. Důležité je řídit se datem uvedeným v oznámení, ne datem, kdy jste dopis skutečně obdrželi. Pokud nedojde ke změně ceny, můžete zrušit pojištění zasláním výpovědi nejpozději šest týdnů před výročím pojistky.

Nezapomeňte výpověď odeslat doporučeně a podepsaná musí být pojistníkem, tedy osobou, která pojistku uzavřela.

Výpověď havarijního pojištění při prodeji vozu

Pokud prodáte nebo přepíšete vozidlo na jiného vlastníka, můžete zrušit havarijní pojištění. Pro účely výpovědi můžete prodej prokázat kupní smlouvou nebo písemným prohlášením nového vlastníka. Většinou bude pojišťovna vyžadovat kopii velkého technického průkazu s uvedenou změnou vlastníka.

Havarijní pojištění bude ukončeno k datu přepisu vlastnictví. Pokud máte na pojistném přeplatek, bude vám vrácen. Výpověď havarijního pojištění zašlete doporučenou poštou s přiloženou kopií velkého technického průkazu s uvedenou změnou vlastníka a číslem účtu, kam chcete zaslat případný přeplatek na pojistném.

Co musí obsahovat výpověď havarijního pojištění

Výpověď by měla obsahovat jméno, adresu a rodné číslo (nebo IČO pro organizace) pojistníka, tedy osoby, která pojistku sjednávala. Dalším nezbytným údajem je číslo pojistné smlouvy a samozřejmě důvod výpovědi.

Pokud vypovídáte smlouvu kvůli prodeji vozidla, je nutné přiložit kopii velkého technického průkazu s uvedenou změnou vlastníka, nebo minimálně kopii kupní smlouvy. Pokud rušíte pojištění z důvodu krádeže vozidla, musíte přiložit kopii policejního protokolu. Výpověď musí také obsahovat datum sepsání a podpis pojistníka a měla by být odeslána doporučeně poštou.

Další důvody pro výpověď havarijního pojištění

Existují i další, méně časté důvody pro výpověď havarijního pojištění, které se však v praxi využívají méně. Patří mezi ně výpověď:

  • dohodou,
  • bez udání důvodu do dvou měsíců od sjednání smlouvy,
  • v případě odhlášení vozidla z registru,
  • kvůli odcizení vozidla,
  • z důvodu fyzického zániku vozidla.