Pojistníkem se označuje osoba nebo subjekt, který sjednává pojištění u pojistitele. Pojistník tedy uzavírá smlouvu o pojištění s pojistitelem a platí za něj pojistné.

Pojistníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Fyzická osoba může být pojistníkem například v případě, že si sjednává cestovní pojištění před odjezdem do zahraničí, nebo když si chce pojistit své auto proti možné nehodě. Právnická osoba, jako například firma, může být pojistníkem v případě, že si chce pojistit svůj majetek, odpovědnost nebo zaměstnance.

Pojistník je povinen platit pojistné, které se skládá z ceny pojištění a poplatků pojistitele. Pojistník musí také dodržovat podmínky stanovené v pojistné smlouvě, jako například platbu pojistného včas, hlášení pojistné události, atd. Pokud dojde k pojistné události, může pojistník požádat o plnění dle sjednaných podmínek.