Komerční pojištění cizinců: člověk s obvázanou rukou.

Když se jako cizinec rozhodnete pobývat v České republice, máte jednu jistotu – zdravotní pojištění vás nemine. Je povinné pro všechny, kteří chtějí v Česku nějakou dobu zůstat. Ne každý ale může využívat systém veřejného pojištění – a proto je tu komerční zdravotní pojištění pro cizince.

Zdravotní pojištění vám pomůže v případě, že se v České republice zraníte nebo například onemocníte. A u dlouhodobých pobytů vám zaplatí i očkování nebo prohlídku u zubaře.

Dokáže vás tedy ochránit stejně jako obyvatele České republiky.

Základní varianty pojištění pro cizince

Zdravotní pojištění pro cizince se dělí do 3 základních kategorií:

 • veřejné zdravotní pojištění,
 • pojištění nutné a neodkladné péče (základní pojištění)
 • a komplexní zdravotní pojištění cizinců.

Nejjednodušší je, když se na vás vztahuje systém veřejného zdravotního pojištění. V takovém případě pojistka automaticky hradí stejné služby, na které mají nárok čeští občané.

Veřejné zdravotní pojištění však využijí pouze cizinci, kteří:

 • mají v České republice trvalý pobyt
 • nebo jsou zaměstnaní u firmy se sídlem v Česku.

Pokud ani jednu z těchto podmínek nesplňujete, musíte sáhnout po komerčním pojištění pro cizince. Do něj patří jak základní, tak komplexní zdravotní pojištění.

Základní pojištění cizinců

Základní pojištění cizinců, nebo také pojištění nutné a neodkladné péče, využijete, když plánujete v České republice strávit maximálně 90 dní.

Hodí se přitom i občanům Evropské unie s evropským průkazem pojištěnce. Tento průkaz totiž hradí pouze nutnou péči ve státních zařízeních.

Základní pojištění k tomu přidává ještě:

 • úhradu předepsaných léků
 • nebo repatriaci v případě nemoci či úmrtí.

Jeho platnost se navíc neomezuje na státní zařízení. Pojistku tak využijete prakticky u jakéhokoliv lékaře, a to v celém schengenském prostoru.

U krátkých pobytů si často vystačíte i s cestovním pojištěním z vaší země. Musí ale krýt veškeré náklady spojené s nutnou zdravotní péčí či repatriací.

Komplexní pojištění cizinců

Vyšší variantou předchozí pojistky je komplexní pojištění cizinců. Vyplatí se zejména u delších pobytů (nad 90 dnů) a dokáže prakticky nahradit veřejné zdravotní pojištění.

Je proto ideální variantou ve chvíli, kdy nemáte nárok na vstup do systému veřejného pojištění. Řeší totiž nejen akutní ošetření, ale také:

 • preventivní zdravotní péči, včetně té, která souvisí s těhotenstvím a porodem;
 • úhradu předepsaných léků;
 • úhradu zdravotních pomůcek;
 • očkování,
 • hormonální antikoncepci,
 • náklady na zdravotní péči související s chronickým onemocněním, kterým jste trpěli už před příjezdem do Česka;
 • nebo například repatriaci pojištěného.

Výhody komerčního pojištění pro cizince

Hlavní výhody komerčního pojištění cizinců vyplývají právě z velkého rozsahu krytí, služeb a připojištění. Na rozdíl od už zmíněného evropského průkazu pojištěnce vám nabídne také:

Díky tomu vám pomůže i v případě, že nedopatřením zraníte někoho jiného.

Komerční pojištění cizinců: sestra lepící pacientovi náplast po očkování.
I když máte evropskou kartičku pojištěnce, vyplatí se uzavřít i komerční pojištění cizinců. Pomůže vám totiž uhradit například očkování

Co můžete zahrnout do pojištění pro cizince

Komerční pojištění cizinců vám navíc nabízí i různé možnosti, jak si ho přizpůsobit.

Napříkladstudenti získají u této pojistky slevu. A těhotné ženy si můžou ke komplexnímu pojištění pro cizince sjednat speciální připojištění, které řeší náklady na lékařskou péči související s těhotenstvím, porodem nebo s očkováním dítěte.

Kromě toho můžete do své vlastní pojistky zahrnout také další členy své rodiny, kteří pobývají v České republice s vámi. Tedy své děti a partnera či partnerku.

A připojistit se můžete i na rizikové sporty.

Co ovlivňuje cenu pojištění cizinců

Pokud si sjednáváte komerční pojištění cizinců, počítejte s tím, že za něj musíte zaplatit. A to nad rámec běžného zdravotního pojištění, které hradíte ve svém domovském státě.

Cena komerčního pojištění cizinců je obvykle několik tisíc korun za měsíc a závisí zejména na:

 • variantě pojistky,
 • pojistná částka,
 • vašem věku,
 • vašem zdravotním stavu,
 • počtu pojišťovaných osob,
 • územním rozsahu pojištění,
 • délce pojištění
 • a na zvolených připojištěních.

Variantám pojistky jsme se už věnovali. Patří sem zejména základní a komplexní pojištění cizinců.

Komplexní pojištění má přitom dva tarify. Oba hradí například preventivní vyšetření či očkování. Vyšší z nich je ale bez výluk a nabízí stejné krytí jako klasické zdravotní pojištění u českých občanů.

Obecně platí, že čím vyšší variantu pojistky zvolíte, tím bude dražší. Zároveň vám ale dokáže pomoci ve větším množství situací.

U každé varianty si navíc sami nastavíte pojistnou částku – tedy maximální sumu, kterou pojišťovna vynaloží na úhradu léčebných nákladů.

Čím je vyšší, tím víc za pojištění zaplatíte.

Věk a zdravotní stav

Stejně jako u životního pojištění, hraje také u pojištění pro cizince důležitou roli věk. S každým dalším rokem totiž roste riziko vážných onemocnění. Proto mladší lidé obvykle dosáhnou na nižší pojistné.

Navíc můžou často využít slevu pro studenty.

Důležitý je ale i váš zdravotní stav. Pokud nemáte žádné chronické onemocnění a nejsou ve vaší rodině vážné dědičné choroby, bude pojistné nižší, než kdybyste se pravidelně léčili u několika specialistů.

A velkou roli hraje také váš životní styl. Například kuřáci a lidé, kteří holdují alkoholu, zaplatí za pojištění víc než abstinenti a nekuřáci, kteří pravidelně běhají.

Rozsah pojištění

U pojištění cizinců je samozřejmě důležité i to, zda pojišťujete pouze sebe, nebo i svou rodinu. Pokud se pojistka vztahuje na více lidí, zaplatíte za ni větší částku.

Platí to i v případě územního rozsahu pojistky. Čím je větší, tím je pojištění dražší. U pojištění cizinců máte na výběr z variant:

 • ČR + tranzitní země
 • a ČR + schengenský prostor + tranzitní země.

Naopak u doby pojištění bývá výhodnější zvolit větší rozsah. Krátkodobé pojištění vyjde v přepočtu na měsíce dráž.

Cenu pojistky zvyšují také různá připojištění. Za to vám ale pomohou krýt rizika, na která samotné pojištění pro cizince nemyslí. Jako například už zmíněné pojištění odpovědnosti.

Díky tomu získáte komplexnější ochranu.

Kde pojištění cizinců sjednat

V současné době nemáte při výběru pojišťovny příliš na výběr. Od roku 2021 totiž platí zákon, podle kterého smí komerční pojištění cizinců poskytovat pouze Pojišťovna VZP.

Vybíráte si tak jen z konkrétních variant pojistky a z připojištění, která Pojišťovna VZP nabízí.

Tento systém má ovšem řadu kritiků a je možné, že se v následujících letech změní. A vrátí do hry také ostatní komerční pojišťovny.

V současnosti se touto možností zabývá parlament.

Do té doby můžete cenu pojistky ovlivnit pouze tím, jakou variantu zvolíte, výběrem připojištění a pojistných limitů.

S tím vším vám rádi zdarma pomůžou i naši specialisté. A pomůžou vám nastavit co nejvýhodnější pojištění.