Logo Maxima pojišťovny na bílém pozadí

Maxima pojišťovna se loni vrhla na inovace a již začátkem roku uvedla na trh zcela nový balíčkový produkt, který spojuje pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti – MaxDomov 3.1.

Produkt přináší významné zvýšení limitů pro některá rizika (zejména v nejvyšším balíčku), lepší sazby a balíčkové slevy. Tato inovace umožňuje klientům dosáhnout ještě vyšší úrovně ochrany jejich majetku a odpovědnosti. MaxDomov 3.1 je nyní dostupný online přes web pojišťovny a také prostřednictvím vybraných externích zprostředkovatelů připojených k systému pojišťovny.

„Klienti mají k dispozici tři základní balíčky pojištění (Ideal / Excelent / VIP), které se od sebe liší limity pojistného plnění, ale už i základní balíček obsahuje robustní krytí. Chceme prodávat plnohodnotné pojištění, které bude klienty skutečně chránit,“ vysvětluje Roman Jandík, ředitel oddělení retailového pojištění Maxima pojišťovny.

Pojištění lze přizpůsobit individuálním potřebám klienta. Klienti si tak mohou připojistit i další rizika, například povodně nebo záplavy.  Ne každý však potřebuje tato rizika pojistit, a proto není nutné, aby klient platil za něco, co by pravděpodobně nevyužil.

Pojištění stavby se slevou

Pojištění nemovitosti si mohou klienti sjednat až na částku 20 milionů Kč. Vedlejší stavby lze připojistit buď jako vyjmenované riziko, nebo je možné uplatnit sublimit 20 % z pojistné částky. Klient, který má rozestavěnou stavbu, má navíc nárok na 10% slevu.

Maxima pojišťovna nově zvýšila maximální limity pro různá rizika, například pro:

 • odcizení;
 • přepětí, podpětí nebo zkrat;
 • krádež elektrické energie;
 • vystoupnutí vody z kanalizace;
 • zatečení atmosférických srážek, lom trubky a ztrátu vody;
 • rozbití skla;
 • vandalismus;
 • strojní a elektronická rizika;
 • ubytovací náklady
 • a náklady na opravu stavebních součástí.

Je důležité vnímat změny a úpravy pojištění v souvislosti s neustále rostoucími cenami nemovitostí, stavebních materiálů a dalších nákladů pořízení nemovitosti. Proto je vhodné věnovat pozornost pojištění nejen při jeho sjednávání, ale také během jeho platnosti.

Není neobvyklé, že smlouvy zůstávají neaktualizované po dobu deseti let nebo déle, což může vést k podpojištění. Klient by proto měl proto pravidelně konzultovat svou pojistku s pojišťovacím poradcem, a pokud takového nemá, může požádat přímo pojišťovnu o revizi smlouvy.

Výhodnější jsou i další pojistky

Pojištění domácnosti je možné sjednat až do hodnoty 3 miliony Kč. Také u něj došlo k navýšení maximálních limitů plnění pro vybraná rizika a náklady. Mezi tato rizika patří:

 • přepětí, podpětí, zkrat;
 • krádež elektrické energie,
 • vystoupnutí vody z kanalizace,
 • zatečení atmosférických srážek, lom trubky, ztráta vody;
 • rozbití skla;
 • ubytovací náklady;
 • škody způsobené poruchou chladícího zařízení;
 • poškození věcí ve vozidle;
 • škody na zabezpečeném prostranství
 • a poškození věcí mimo místo pojištění.

Dále byl zrušen sublimit pro elektronické a optické přístroje, což přináší ještě větší flexibilitu a ochranu klientům v oblasti jejich cenných zařízení.

Pojištění odpovědnosti je možné uzavřít až na 50 milionů Kč, a to jako připojištění ke stavbě nebo k domácnosti. Pojišťovna také nově zavedla možnost samostatného pojištění občanské odpovědnosti nebo odpovědnosti vlastníka. Klienti mohou také využít připojištění odpovědnosti vlastníka za všechny stavby (produkt Vlastník+). Další významnou změnou je zvýšení limitu pro asistenční události na 5 000 Kč s neomezenou možností čerpání.