Vývěsní štít pobočky MetLife

Od 18. dubna mohou klienti očekávat novou a vylepšenou verzi produktu OneLife od MetLife pojišťovny. Vylepšení přichází do nabídky pouhý rok po uvedení původního produktu OneLife na trh.

A na co se klienti mohou těšit? Pojišťovna produkt doplnila o nové prvky a aktualizovala současná připojištění, aby byl tento oblíbený produkt pro zákazníky výhodnější a atraktivnější. MetLife pojišťovna změnami reaguje na zpětnou vazbu a potřeby svých klientů. Firma navíc v roce 2022 oslavuje již 30 let svého působení v ČR – a udržování spokojenosti a důvěry klientů jsou pro ni důležité pro další rozvoj.

Co se mění?

Nové flexibilní pojištění OneLife 2.0 přináší rozsáhlou škálu připojištění pro dospělé i děti. Produkt je dostupný pro každého do věku 75 let – a nabízí pojistnou dobu až do 80 let.

Od dubna si mohou zájemci toto vylepšené pojištění sjednat v jedné ze tří variant:

Co dělá tento produkt opravdu unikátním, je jeho vysoce variabilní povaha, která umožňuje klientům přizpůsobit si pojistku podle vlastních potřeb a možností. Celkem je k dispozici více než 35 různých připojištění, která se mohou vzájemně kombinovat. Klient tak snadno získá pojištění, které odpovídá jeho individuálním preferencím a životní situaci.

Další výhodou OneLife 2.0 je dvojnásobné plnění z některých připojištění, pokud se událost odehraje během státem schválených prázdnin. Děti tak mají během volna automaticky větší ochranu.

Jednou z významných novinek v OneLife 2.0 je možnost připojistit se proti riziku závažných mužských a ženských onemocnění, s důrazem na onkologická onemocnění reprodukční soustavy. Tato inovace vychází z reálných potřeb klientů a zpětné vazby od obchodních poradců. Agenturní síť pojišťovny totiž hraje klíčovou roli v pochopení potřeb zákazníků a nabízí cenné informace pro inovaci produktů.

Zajímavým benefitem je i program MetLife Fair, který klientům se zodpovědným přístupem ke zdraví zajistí až 37% slevu na pojistném. A pokud nový klient uzavře životní pojištění OneLife 2.0, může získat až o 20% vyšší plnění v případě pojistné události po celou dobu trvání smlouvy. Výhoda se týká vybraných připojištění:

  • Trvalé následky úrazu,
  • Závažná onemocnění,
  • a Invalidita.

Bonus je možné čerpat, i pokud si klient tato připojištění vyřídí jako součást balíčku Úvěrové asistence.

Zaměřeno na připojištění

V některých stávajících připojištěních došlo k významným změnám, které přinášejí klientům výhody a lepší pojistnou ochranu. Novinky reagují na aktuální potřeby klientů a jejich zpětnou vazbu. Cílem pojišťovny je, aby si každý klient mohl vybrat produkt, který nejlépe vyhovuje jeho individuálním potřebám a požadavkům.

U připojištění „Trvalé následky úrazu“ například MetLife pojišťovna navýšila progresi pojistného plnění a upravila oceňovací tabulky diagnóz.

U připojištění „Doba nezbytné léčby úrazu” došlo ke kompletnímu přepracování oceňovací tabulky. Nově se plnění automaticky vyplácí za maximální dobu léčby uvedenou v tabulce, i pokud je skutečná doba léčby kratší. Některé výluky (například pro onemocnění virem HIV) byly rovněž odstraněny, čímž se zvyšuje celková pojistná ochrana produktu.

Zvláštní pozornost byla věnována posílení pojistné ochrany specializovaného připojištění pro ženy. Pojistka nově vyplácí plnění za jakoukoli metodu asistované reprodukce bez omezení počtu podstoupených cyklů. Pojištění myslí také na zdraví potomka – pokrývá až 17 vrozených onemocnění dítěte. Tato rozšířená pojistná ochrana je přínosem pro ženy, které si přejí mít zajištěnu maximální podporu a bezpečí v oblasti reprodukčního zdraví.

Mezi další novinky v OneLife 2.0 patří připojištění horních končetin, které je zaměřené zejména na lidi, jejichž povolání závisí na rukách, jako jsou například hudebníci, ilustrátoři a chirurgové. Toto pojištění poskytuje klíčovou podporu těm, pro které zranění rukou může znamenat výrazné komplikace při vykonávání jejich pracovní činnosti.

Stručně o MetLife

MetLife pojišťovna působí na českém trhu již 30 let a dnes může být hrdá na svou agenturní síť složenou z více než 300 specialistů na životní pojištění. Tito odborníci jsou k dispozici klientům na 18 místech po celé České republice a nabízejí odbornou radu při sjednání pojištění a výběru vhodného produktu, včetně OneLife 2.0.

Specialisté MetLife jsou pro společnost velmi věrní a mnozí z nich spolupracují již více než deset let, v některých případech spolupráce trvá i dvacet let. Díky svým dlouholetým zkušenostem jsou skutečnými odborníky na životní pojištění. Klíčovou součástí jejich práce je budování vztahu s klienty. Spolupráce je založená na vzájemné důvěře a přátelských vztazích.

Podle vyjádření pojišťovny klienti často vnímají MetLife poradce jako blízké přátele, kteří je provází životem a pomáhají jim zajistit potřebnou ochranu pro jejich budoucnost. Důležitost osobního přístupu, spolehlivosti a věrnosti je klíčovou součástí filozofie MetLife, což se odráží i v dlouhodobých a pevných vztazích mezi specialisty a jejich klienty.