SUV automobil na silnici v lese

Vlastnictví a řízení automobilu je pro mnoho lidí nezbytnou součástí každodenního života. Pojí se s ním však také zodpovědnost za bezpečnost a ochranu ostatních účastníků silničního provozu. Jednou z nejdůležitějších povinností každého motoristy je sjednání povinného ručení pro své vozidlo.

Co se stane, když někdo tuto povinnost opomene? Jaké jsou sankce za auto bez povinného ručení?

Bez pojistky jezdí tisíce aut

Povinné ručení je ze zákona povinné, proto ho musí mít každý majitel automobilu. Z povinného ručení se hradí škody na zdraví a majetku, které při zavinění dopravní nehody způsobíte ostatním.

Povinné ručení je tedy smysluplné pojištění, které chrání všechny účastníky silničního provozu. Díky němu mají poškozené osoby nárok na odpovídající odškodnění bez zbytečných průtahů – a viníci nemusí hradit způsobenou škodu z vlastního rozpočtu.

Podle statistik České kanceláře pojistitelů (ČKP) se v České republice každoročně na silnicích pohybuje až 200 tisíc vozidel bez platného povinného ručení. Tato situace je nejen nezákonná, ale významně také ohrožuje ostatní řidiče, chodce a majetek. Proto jsou za nepojištění vozidla stanoveny sankce, které mají za cíl přimět majitele vozidla k dodržování povinností.

Jak sankce fungují?

Řidiči, kteří nemají povinné ručení, musí zaplatit sankce, které jsou vybírány do garančního fondu.

Od roku 2018 byly znovu zavedeny příspěvky do garančního fondu, který je spravován Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Tento fond slouží k úhradě škod způsobených nepojištěnými vozidly. Financování fondu je zajištěno nejen prostřednictvím neplatičů povinného ručení, ale také prostřednictvím pojišťoven.

Sankce za nepojištění vozidla jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 205/1999 Sb. Ministerstva financí. Výše těchto sankcí závisí na zdvihovém objemu válců motoru u osobních automobilů a na povolené hmotnosti u autobusů a nákladních vozidel. Jejich účelem je potrestat neplatiče a zabezpečit financování garančního fondu.

Sankce za nepojištěné vozidlo mají za cíl přinutit řidiče k dodržování nařízení o povinném ručení a zodpovědnému chování na silnicích. Je důležité si uvědomit, že nepojištěné vozidlo je nejen v rozporu se zákonem, ale znamená také zvýšené riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. Zajištění povinného ručení je tedy nezbytné pro ochranu vás samotných, ostatních řidičů a majetku.

Příspěvky do garančního fondů pro jednotlivá vozidla (denně):

  • motocykl do 50 cm³ včetně – 4 Kč
  • motocykl nad 50 do 350 cm³ – 8 Kč
  • motocykl nad 350 do 500 cm³ včetně – 21 Kč
  • motocykl nad 500 cm³ – 25 Kč
  • osobní automobil do 1 000 cm³ – 30 Kč
  • osobní automobil od 1 001 do 1 350 cm³ – 35 Kč
  • osobní automobil od 1 351 do 1 850 cm³ – 47 Kč
  • osobní automobil od 1 851 do 2 500 cm³ – 65 Kč
  • osobní automobil nad 2 500 cm³ – 93 Kč

Zdroj: ČKP

I když se na první pohled zdají částky příspěvků do garančního fondu nízké, dlouhodobé neplacení povinného ručení může znamenat vysoké náklady. Česká kancelář pojistitelů (ČKP) vyměřuje sankce za každý den, kdy vozidlo není pojištěno. Je důležité si uvědomit, že tyto sankce se mohou v průběhu času sčítat a zvyšovat celkovou částku.

Vezměme si jako příklad osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru 1 884 cm³. Pokud majitel vozidla nedodržuje povinné ručení po celý rok, celkové náklady na příspěvky do garančního fondu by činily 23 725 Kč. K této částce je třeba připočítat ještě 300 Kč jako náklady za uplatnění těchto příspěvků ČKP.

Neplacení povinného ručení je tedy nejen nezákonné, ale může vést k vážným finančním problémům. Vyhněte se nepříjemnostem tím, že budete mít povinné ručení pro své vozidlo stále platné. Povinné ručení je investicí do vaší bezpečnosti, navíc vás chrání před vysokými náklady v případě nehody.

Při kontrole dostanete pokutu

Kromě příspěvku do garančního fondu existuje také další sankce, která hrozí majitelům nepojištěných vozidel. Nedodržení povinnosti sjednat pojištění je jednoznačným porušením zákona a musí být odpovídajícím způsobem potrestáno.

Jestliže řidič není schopen předložit zelenou kartu během silniční kontroly, může mu být na místě uložena pokuta ve výši až 1 500 Kč, nebo se může konat správní řízení, ve kterém hrozí pokuta až 3 000 Kč. Policie následně provádí další šetření, aby zjistila, zda si řidič zelenou kartu pouze zapomněl, nebo ji vůbec nemá vyřízenou. Pokud se prokáže, že řidič povinné ručení neuzavřel, může mu být ve správním řízení uložena pokuta ve výši 5 000 Kč až 40 000 Kč.

Prodraží se i dopravní nehoda

Za zavinění dopravní nehody může být vlastník nepojištěného vozidla povinen uhradit škodu až do výše 300 000 Kč. V případě, kdy nepojištěné vozidlo způsobí škodu, je odpovědný jeho vlastník. Česká kancelář pojistitelů (ČKP) nejprve vyplatí poškozenému náhradu škody z garančního fondu, ale poté tuto částku vymáhá na viníkovi. Pro majitele nepojištěného vozidla však platí zmírněná pravidla pro vymáhání škod.

Dříve byl majitel nepojištěného vozidla povinen uhradit veškerou způsobenou škodu v plné výši. Od roku 2018 se však uplatňuje solidární princip financování škod. ČKP po viníkovi vymáhá pouze třetinu škody, a to maximálně do výše 300 000 Kč. Tím se výrazně omezily negativní sociální dopady těchto sankcí, například v případě totální škody. Dříve se totiž mohlo stát, že viník nehody, který nevěděl, že není pojištěn, musel platit vysoké částky za škodu, kterou způsobil nepojištěným vozidlem.

Nová pravidla vymáhání škod výrazně zmírnily dopady na ty, kteří byli zodpovědní za nehodu. Tato úprava přináší větší ochranu pro všechny účastníky silničního provozu a zároveň podporuje odpovědnost majitelů vozidel za poškození, které jejich vozidlo způsobí.

Sjednejte si povinné ručení z pohodlí domova

Pokud jste na sjednání povinného ručení pro své vozidlo zapomněli, není důvod k obavám. Vše můžete v mžiku napravit – a pojistku jednoduše uzavřít online. S výběrem vhodné pojistky vám ochotně pomohou naši poradci, kteří vám představí nabídku pojišťovacích společností a zajistí pro vás výhodné pojistné podmínky. Nenechejte své vozidlo bez ochrany a vyřiďte si povinné ručení ještě dnes.