Řada aut stojící na červenou.

Povinné ručení i u elektrokoloběžek, vyšší minimálními limity a možnost jezdit v České republice bez zelené karty. I takové novinky přinese novela zákona o povinném ručení, kterou schválila vláda.

Nový zákon, který připravilo ministerstvo financí, má platit od 23. prosince 2023. Ministerstvo jím mimo jiné reaguje na směrnici Evropské unie z roku 2021, která konkretizuje pojmy jako je vozidlo nebo jeho provoz.

A rozšiřuje tak působnost povinného ručení.

Pojistná částka stoupne o více než 40 %

Jednou z klíčových novinek, které novela zákona o povinném ručení přinese, je zvýšení minimálních limitů pojistného plnění.

Ze současných 35 milionů Kč se od Vánoc zvednou na 50 milionů Kč.

V případě újmy na zdraví nebo smrti se tento limit aplikuje na každou postiženou osobu. V případě majetkové škody pak limit platí pro jednu událost – bez ohledu na počet poškozených.

Zvýšení limitu se bude vztahovat nejen na nové pojistné smlouvy, ale také na ty stávající. Pokud pojišťovna neupraví pojistnou částka v už uzavřených smlouvách sama, stoupne limit automaticky. A to od 23. prosince, kdy vstoupí zákon v platnost.

Pro segwaye, koloběžky i rolby

Povinné ručení se bude nově týkat i vozidel, na které se dosud nevztahovalo. Budou mezi nimi například některé:

 • elektrické koloběžky,
 • segwaye,
 • zahradní traktůrky,
 • motorová golfová vozítka,
 • pracovní stroje a průmyslová zařízení s možností samostatného pohybu,
 • sněžné skútry
 • nebo rolby.

Nebude se to ale týkat všech vozidel, která patří do zmíněných kategorií. Rozhodující bude jejich konstrukční rychlost a váha.

Povinné ručení tak musí mít zmíněná vozidla, která:

 • mají konstrukční rychlost vyšší než 25 km/hod.
 • nebo váží více než 25 kg a dosahují konstrukční rychlosti přes 14 km/hod.

Mezi vozy, která potřebují povinné ručení, naopak nepatří:

 • výše uvedená vozidla, která nemají SPZ a jsou provozovaná jen v uzavřených prostorech nebo objektech;
 • drážní vozidla;
 • invalidní vozíky;
 • vznášedla
 • ani vozidla, která se pohybují lidskou či zvířecí silou.

Z tohoto důvodu se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nevztahuje například na elektrokola. U nich je totiž podle ministerstva hlavním pohonem lidská síla.

Důvod? Jednodušší vymáhání škod

Rozšířením povinného ručení na více vozidel chce vláda zlepšit právní postavení obětí nehod s těmito vozidly. Nová pravidla mají totiž zjednodušit a zlepšit vymáhání náhrady škod, když lidem umožní žádat o odškodnění přímo pojišťovnu provozovatele daného vozidla.

I v současnosti existuje obecná povinnost nahradit škodu, avšak vymáhání bývá složité a závisí na finančních možnostech viníka.

Zákon nově definuje i provoz vozidla

Další novinkou v zákoně je definice pojmu „provoz vozidla“. Rozumí se jím jakékoliv využití vozidla, které odpovídá jeho běžnému účelu jako dopravního prostředku. A to bez ohledu na charakteristiky vozu, terén, nebo na to, zda se stroj nachází v klidu nebo je v pohybu.

Je to reakce na případy z předchozích let, kdy pojišťovny odmítaly v některých případech proplácet škodu. Takové situace pak musel řešit soud.

Povinnost přejde z majitele na provozovatele

Od letošních Vánoc také musí povinné ručení uzavírat skutečný provozovatel vozidla. Tedy člověk, který fakticky rozhoduje o tom, kdy, kde a za jakých podmínek bude provozováno. Dosud měl přitom tuto povinnost jeho majitel.

Provozováním se přitom rozumí kontinuální činnost, nikoli krátkodobá půjčka nebo pronájem.

V případech, kdy nelze provozovatele vozidla jasně identifikovat, je jím podle zákona majitel vozu.

Ministerstvo tak reaguje na negativní zkušenosti s dosavadním systémem, které se objevovaly při řešení přestupků, rušení pojištění a při aplikaci bonusů a malusů u výše pojistného.

Konec zelené karty? Až od července

Řada řidičů určitě uvítá zrušení povinnosti vozit s sebou při cestách po České republice zelenou kartu. Začne platit od července 2024 a policie bude místo toho při silničních kontrolách využívat elektronickou výměnu dostupných údajů.

Zelená karta však bude i nadále sloužit jako mezinárodní doklad o pojištění při cestách do zahraničí. Online sdílení dat v rámci Evropské unie se totiž teprve plánuje.